Výběrové řízení, které vyhlásila chebská radnice, vzbudilo pozornost všímavých občanů. Úředníci hledají firmu, která by městu pomohla získat dotaci na dlouho odkládanou rekonstrukci pěší zóny. Přitom na radnici už od začátku roku 2007 funguje nový odbor pro dotační politiku a rozvoj.
„Nevím, co si o tom mám myslet. To mají úředníci tolik práce nebo tak málo zkušeností?“ zeptal se sarkasticky Pavel Bajer z Chebu.

„Rekonstrukce pěší zóny a získání externích peněžních prostředků považujeme za velmi důležité. Nechceme proto nic nechat náhodě,“ uvedl chebský místostarosta Miroslav Plevný.
To je podle něj hlavní důvod, proč radnice nechala jednu z klíčových dotací získat profesionální firmu. Navíc městská pokladna ani nezchudne.
„Pokud případný vítěz výběrového řízení peníze pro nás nezíská, nedostane ani korunu odměny. Ta je navíc součástí uznatelných nákladů, které se mohou z dotace zaplatit,“ zdůraznil místostarosta Plevný.

Rekonstrukce pěší zóny má začít v roce 2009 a skončit o rok později. V letošním roce se musí dokončit hlavně projektové práce. Odhadované náklady na celou akci se pohybují okolo částky 100 milionů korun. Radnice by na ni ráda získala zhruba 80 milionů korun z dotačních prostředků strukturálních fondů EU.

Případný dodavatel dotačního managementu na tuto akci musí ještě v rámci ceny, která nemá podle zadávacích podmínek převýšit částku dva miliony korun, proškolit z této problematiky také pracovníky odboru dotační politiky.
Takto postavené smlouvy už podle místostarosty Plevného nejsou nijak výjimečné. V regionu tak postupuje například město Sokolov. Navíc společnosti zabývající se dotačním managementem jsou schopné si zajistit u nadřízených orgánů i patřičný lobbing.
Odbor pro dotační politiku a rozvoj chebské radnice má na starosti ale více záležitostí, než je získávání dotací. Patří k nim například také rozšíření chebského průmyslového parku nebo monitorování Strategického plánu. V budoucnosti by měl získávat hlavně menší dotace.
„V loňském roce ale nebyl odbor příliš úspěšný při získávání dotací. V letošním roce by se měla jeho práce zlepšit. Je to můj osobní názor,“ poznamenal Plevný.

 

Reakci chebského místostarosty Michala Pospíšila na článek najdete zde: