Třídění odpadu je téma, které patří již několik let k těm aktuálním. Postoj obyvatel k této problematice zjišťovali studenti chebského gymnázia – Jaroslav Hrubant, Pavla Prošková a Lucie Wernerová. V rámci společenskovědního semináře vypracovali zajímavý sociologický průzkum. Ten přinesl zajímavou zkušenost také studentům.

„Setkali jsme se s velmi vtipnými odpověďmi, například na otázku Proč třídíte odpad, jsme dostali odpověď: Manželka mě donutila,“ uvedli gymnazisté.
Studenti vycházeli ze sta dotazníků, na které odpovídali pouze Chebané. Respondenty vybírali náhodně. A co gymnazisté zjistili?

Většina oslovených, 69 procent, odpad třídí. Nejčastějším důvodem je ochrana životního prostředí. Na tom záleží 68 procentům Chebanů. Deset procent se pro třídění rozhodlo proto, že se jim to zdá správné.

„Ze všech stran slýchám, jak je třídění důležité,“ uvedl dvaadvacetiletý Tomáš Novák z Chebu. „Nic mi neudělá, pokud tomu chvilku věnuji.“
Kontejnery blízko bydliště přesvědčily tři procenta. Čtyři procenta jsou k tomu vedena z domova.
Naopak 38 procent uvedlo, že odpad netřídí proto, že není dostatek nádob. Víc než čtvrtina uvedla, že jim na tuto aktivitu nezbývá čas. Desetina z oslovených, kteří netřídí, má špatnou zkušenost s mícháním odpadu. Ostatní vidí tuto snahu jako zbytečnou.

„Několikrát jsem se nadchnul a všechno třídil,“ uvedl jednatřicetiletý Petr Dvořák z Chebu. „Rychle mě ale vždy odradilo, když jsem viděl, jak někdo hází do kontejnerů cokoliv, bez ohledu na to, k čemu jsou určené.“

Studenti zjistili, že velkou roli hraje vzdálenost kontejnerů od bydliště.
S tříděným odpadem je ochotno 35 procent dotazovaných ujít až sto metrů. O procento méně dojde kvůli ochraně životního prostředí klidně i dál. Jakmile je kontejner v místech, která jsou vzdálenější než 50 metrů, odpad tam nedonese 19 procent respondentů. Dvanáct procent je ochotno ujít maximálně dvacet metrů.

Lidé si často stěžují, že ani počet kontejnerů není dostačující. Myslí si to 33 procent oslovených. 36 procent vidí jejich počet jako dostatečný. Problémem ale je, že jsou ale často plné.

Nejčastějším recyklovatelným zbožím, se kterým se Chebané setkávají, jsou lahve. Pokud by byly zálohované, vracelo by je 66 respondentů.
Gymnazisty zajímalo, jakým způsobem by se dala zvýšit míra třídění odpadu v Chebu. Největší počet tázaných by jako řešení vidělo zvýšení počtu kontejnerů. Sedmadvacet občanů je pro větší informovanost. Jedenáct procent tázaných má dojem, že by trend zlepšila finanční odměna.
Zajímavé také je, že každý druhý, který bydlí v bytě, odpad netřídí. Kdežto u lidí, bydlících v domech, je to téměř každý čtvrtý.

Gymnázium Cheb

Společenskovědní seminář
Seminární práce formou sociologického průzkumu
,,Třídíte odpad? “

Školní rok: 2007-2008 Vypracovali: Jaroslav Hrubant
Třída: 3.F Pavla Prošková
Zpracováno: 14.3.2008 -23.5. 2008 Lucie Wernerová

Úvod
Téma „Třídění odpadů“ jsme si vybrali hned z několika důvodů. Myslíme si, že problematika třídění odpadů je velice aktuální. Ať jde o samotné třídění, nebo pozdější zpracování odpadu a jeho opakované využití. Stále málo lidí třídí odpad, čímž napomáhají k rychlejšímu vytěžení přírodních zdrojů. Také jsme chtěli vybrat téma, které by po vypracování bylo, alespoň v malé míře, k něčemu užitečné. Doufáme, že naše práce ukáže, jaký je postoj obyvatel Chebu ke třídění odpadů a míra informovanosti v tomto městě. Průzkum probíhal jen v Chebu, zejména na našem gymnáziu a přímo v ulicích města.
Oslovili jsme 120 respondentů, 100 dotazníků bylo využito ke zpracování, jelikož byly zcela správně vyplněné. Respondenty jsme vybírali náhodně.
Závěr
Nikdy jsme nejspíš ani nepomysleli na to, že někdy takový průzkum budeme dělat. Při průzkumu jsme se setkali s vřelým přijetím, některé dotazníky jsme vyplňovali společně s lidmi a stále jsme se smáli, ale setkali jsme se také s neochotou, nebo schválně špatně vyplněnými dotazníky.
Setkali jsme se s velmi vtipnými odpověďmi, například na otázku „Proč třídíte odpad?“ jsme dostali odpověď „Manželka mě donutila.“, na otázku „Jak zlepšit míru třídění odpadu.“ dotazovaný odpověděl „Nejlépe hned po narození očkovat nějakou látkou, aby si uvědomili, jak je třídění důležité.“ a další.
Myslíme si, že seminární práci můžeme využít k informování u místní radnice o problematice třídění odpadu v Chebu a názoru občanů na tuto věc.