Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Chebané se domnívají, že jsou menšiny ve městě problémové

Cheb - Tři čtvrtiny oslovených Chebanů si všímají projevů rasismu v jejich okolí

14.8.2008
SDÍLEJ:

Ministryně Džamila Stehlíková na chebské radnici. Vlevo chebský starosta Jan SvobodaFoto: DENÍK/ Petr Przeczek

Rasismus patří ke slovům, která jsou na Chebsku neustále skloňovaná ve všech pádech. Zjistit názory občanů se rozhodli studenti chebského gymnázia – Michael Žák, Veronika Zoulová, Veronika Životová a Lucie Tomišová.

„Pro toto téma jsme se rozhodli, protože podle našeho názoru je v současnosti tato problematika v našem regionu aktuální,“ vysvětlili studenti. „Při zpracovávání dotazníku jsme se zaměřili především na dvě nejpočetnější komunity na Chebsku, a to vietnamskou a romskou.“ Studenti se tedy rozhodli, že osloví sto respondentů, a to padesát mužů a padesát žen různé věkové kategorie. „Zaměřili jsme se především na lidi v produktivním věku, protože jsou názory této skupiny lidí pro náš průzkum nejzásadnější a nejpřínosnější,“ dodali gymnazisté.

Oslovení lidé nejdříve měli zodpovědět otázku, zda si myslí, že jsou menšiny na Chebsku problémové. Největší část dotazovaných odpověděla, že ano. Jako hlavní viníky všichni respondenti uvedli romskou komunitu. Mezi nejdůležitější důvody uváděli nízkou pracovní morálku, krádeže, konfliktnost, agresivitu a prostituci.

„Na tuto otázku bych asi odpověděl jinak,“ řekl pětadvacetiletý Martin Sedláček z Chebu. „Jako problémovou vidím spíš vietnamskou komunitu. A to především proto, že se začali zaměřovat na výrobu drog. A to je podle mne daleko horší, než pár ukradených okapů,“ dodal.
Chebané se poté měli zamyslet nad tím, jak hledí na cizince, kteří přijeli do Čech za prací. Mírná většina dotazovaných respondentů se přiklonila k tvrzení, že zde cizinci mají uspokojivé pracovní výsledky, které jsou ku prospěchu města.

Výsledky průzkumu také ukázaly, že si tři čtvrtiny oslovených všímají rasismu ve svém okolí. Z věkové skupiny 45 let a více by ale do konfliktu osobně nikdo nezasáhl. Důvodem jsou hlavně špatné zkušenosti a strach.

Gymnázium Cheb


Společenskovědní seminář
Sociologický průzkum

Téma: Národnostní menšiny a rasismus na Chebsku

Školní rok Autoři práce:
2005/2006 Michael Žák
Veronika Zoulová
Veronika Životová
Lucie Tomišová

Úvod

Rozhodli jsme se zpracovat sociologický průzkum na téma: Národnostní menšiny a rasismus na Chebsku, protože podle našeho názoru je v současnosti tato problematika v našem regionu aktuální a více než závažná.
Při zpracovávání dotazníku jsme se zaměřili především na dvě nejpočetnější komunity na Chebsku, a to vietnamskou a romskou. Především na jejich soužití s obyvatelstvem české národnosti a jejich přínos pro chebský okres. Pro dotazník jsme zvolili dvě vedlejší kritéria, a to povolání a víru. Myslíme si, že nejen hlavní kritéria(pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání), ale i tato vedlejší kritéria budou hrát při vyhodnocování průzkumu významnou roli. Použili jsme jak otevřených, tak uzavřených otázek. Uzavřené především pro ověření hypotéz a zpracování grafů, otevřené proto, abychom získali osobní názory respondentů a dali jim větší prostor k vyjádření k dané otázce. Pilotáž jsme provedli mezi našimi vrstevníky ze školy, kteří proti dotazníku neměli žádné závažnější námitky, a proto jsme se rozhodli s tímto dotazníkem dále pracovat.
Co se týče dotazovaných lidí, rozhodli jsme se pro sto respondentů, padesáti mužů a padesáti žen různé věkové kategorie. Zaměřili jsme se především na lidi v produktivním věku, protože vzhledem k našemu tématu jsou názory této skupiny lidí pro náš průzkum nejzásadnější a nejpřínosnější.
Dotazovaní lidé měli z naší strany zaručenou plnou anonymitu a v případě jakéhokoliv dotazu jsme jim ochotně pomohli. Většinou jsme se setkali s pozitivní reakcí, avšak našly se i výjimky, kdy nám lidé dotazník odmítli vyplnit. Tímto bychom chtěli všem dotazovaným ještě znovu poděkovat za jejich čas a ochotu, které nám poskytli.

Hypotézy

Naše hypotézy jsme vytvořili především na základě tří hlavních kritérií, a to věku, pohlaví a nejvyššího dosaženého vzdělání. Předpokládali jsme, že důležitým kritériem bude věk, jelikož se každá věková skupina k rasismu a vztahu k národnostním menšinám staví jinak. Respondenty jsme rozdělili do tří věkových kategorií: 15-30 let, 30-45 let a 45 a více let. Předpokládáme, že první skupina se s rasismem bude setkávat mnohem častěji než např. třetí skupina. Je to zapříčiněno především tím, v jakých společenských kruzích a na jakých místech se daná věková skupina pohybuje. Podle našeho úsudku budou mladí(15-30 let) v jejich názorech na naše téma radikálnější a agresivnější, kdežto starší lidé jsou mnohdy tolerantnější nebo se svého názoru raději zdrží.
Co se pohlaví týče, zastáváme názor, že ženy mají méně zkušeností s rasismem než muži, a to hlavně kvůli jejich nekonfliktnosti. U muže je mnohem větší pravděpodobnost, že konflikt vyvolá nebo se do něj zaplete, kdežto ženy jsou v tomto ohledu spíše pasivní.
Třetím kritériem je nejvyšší dosažené vzdělání. Zatímco se podle nás lidé s vyšším vzděláním budou k problematice rasismu stavět rozumněji, to znamená, že mají nějaký inteligentní názor nebo zbytečně nevyvolávají spory, tak lidé s nižším vzděláním budou častokrát rasismus i podporovat. Podle našeho mínění budou vzdělaní lidé naopak rasismus odsuzovat a považovat ho za něco přízemního.
Z vedlejších kritérií jsme pro vytvoření hypotézy vybrali víru. Domníváme se, že věřící lidé(hlavně křesťané) nebudou ostatní národností menšiny hodnotit podle jejich barvi pleti, ale spíše podle jejich chování, to znamená, že se u nich ve většině případech nesetkáme s projevy rasismu.

Otázka č.1:
Máte pocit, že některá národnostní menšina je problémová?
 Ne
 Ano (která a proč)
 Nevím

Hypotéza: Na tuto otázku jsme čekali nejvíce kladných odpovědí, vzhledem k tomu, že na Chebsku žije početná romská komunita, která je podle našeho mínění nejvíce problémová (samozřejmě ne každý!).


Závěr: Jak můžeme z grafu vyčíst, naše hypotéza se potvrdila. Největší část dotazovaných odpověděla ano, přičemž mezi hlavní problémovou menšinu všichni respondenti uvedli romskou komunitu. Mezi hlavní důvody uváděli nízkou pracovní morálku, krádeže, konfliktnost, agresivitu, prostituci a další.

Otázka č. 2:
Byl/a byste schopen/na vzít si příslušníka jiné národnosti? (pokud ano, které a proč)

Hypotéza: U této otázky jsme čekali celkem vyrovnané odpovědi, ne všechny národnosti jsou problémové a lidé se většinou řídí citem nežli vzhledem a barvou pleti.

Rozdělení podle mužů a žen

Závěr: Z grafů vyplývá, že zejména u mužů se naše hypotéza vyplnila. U žen je tomu jinak, to přisuzujeme tomu, že jsou podle našeho mínění ženy více citově založeny a tolik jim nezáleží na národnosti.

Otázka č. 3:
Práce národnostních menšin na Chebsku je pro město:
 Užitečná
 Nepřínosná
 Nemá vliv na město

Hypotéza: Předpokládali jsme, že respondenti budou práci národnostních menšin na Chebsku považovat spíše za nepřínosnou, a to z několika důvodů. Za prvé: mnoho Romů žijících na Chebsku je nezaměstnaných, a proto jsou pro město neužiteční.
Za druhé: Mnoho příslušníků vietnamské komunity, kteří na Chebsku podnikají, neodvádí daně a obchodují na černo např. s alkoholem nebo cigaretami.
Za třetí je to např. ukrajinská komunita, jejíž příslušníci jsou na Chebsku hojně najímáni na všelijakou těžkou práci, kterou Češi odmítají kvůli malým výdělkům.

Rozhodli jsme se tuto otázku vypracovat ještě podle kritéria nejvyššího dosaženého vzdělání, protože si myslíme, že vzdělanější lidé se více zajímají o chod města a jeho okolí (vznik průmyslových zón apod.).


Závěr: Přes naše mínění jsme byli překvapeni výsledky vyhodnocení této otázky. Nejvíce dotazovaných respondentů označilo práci národnostních menšin na Chebsku za užitečnou. Z grafu vyplývá, že se o tento problém zajímají více středoškoláci naž např. vysokoškoláci.

Otázka č. 4:
Co si myslíte o cizincích žijících na Chebsku, kteří sem přijeli za prací?
 Považuji to za pozitivní, pokud mají uspokojivé výsledky
 Nelíbí se mi to ( „ zabírají “ místa Čechům)
 Nezajímám se o tento problém
 Jiný názor

Hypotéza: Předpokládali jsme, že výsledky zde budou nerozhodné mezi prvními dvěma odpovědmi. Pro mnoho lidí je tu cizinců až moc, a proto jim vadí, že se jim např. v podnikání daří, druzí na tom vidí klady, protože mnoho cizinců je na tom finančně dobře a mohou si zde dovolit koupit nemovitosti, které restaurují, a to je pro město Cheb velkým přínosem a zvyšuje to jeho atraktivitu.

Závěr: Mírná většina dotazovaných respondentů se přiklání k tvrzení, že cizinci na Chebsku mají uspokojivé pracovní výsledky, které jsou ku prospěchu našeho města.

Otázka č. 5:
Co si myslíte o romské a vietnamské komunitě ?
 vietnamská: ………………………………………………
 romská: .…………………………………………….

Hypotéza: Předpokládali jsme, že respondenti si budou více stěžovat na romskou komunitu, a to především na jejich nepořádnost, hlučnost, vulgaritu a na nechuť k práci (samozřejmě ne každý). U příslušníků vietnamské komunity jsme předpokládali, že si lidé nebudou tolik stěžovat na jejich chování a charakter, ale spíše na nelegální obchody některých z nich. Zaměřili jsme se na kriterium víry. Myslíme si, že především křesťané vzhledem k jejich víře nebudou projevovat žádné známky rasismu.

Závěr: Naše předpoklady se potvrdily. Většina respondentů uvedla romskou komunitu jako problémovou, stěžovali si především na to, že nepracují, i když mají spoustu možností, a nedostatek financí řeší krádežemi, jinou nelegální činností či pobíráním velkých sociálních dávek od státu na děti. Dále se v odpovědích objevily stížnosti na jejich vulgaritu, agresivitu, neetické chování, nadřazenost a bezohlednost.
Co se vietnamské komunity týče, naše hypotéza se také vyplnila. Stížnosti byly především na jejich počet a na nelegální činnost (daňové podvody apod.). V odpovědích se objevilo i mnoho pozitivních názorů na tuto komunitu. Některým Chebanům vyhovuje jejich levné (mnohdy nelegální) zboží, dále uvedli, že obdivují jejich snaživost a cílevědomost.
Naše hypotéza, co se víry týče, se také potvrdila. Většina věřících ve svých odpovědích uvedla, že nesoudí lidi podle barvy pleti, ale podle charakteru a jiných hodnot a že všichni lidé jsou si rovni bez ohledu na národnost. V jejich odpovědích se nenašly žádné projevy rasismu.

Otázka č. 6:
Všímáte si projevů rasismu ve Vašem okolí?
 Ano
 Ne

Hypotézy: Náš předpoklad byl takový, že většina dotazovaných respondentů odpoví Ano, protože si myslíme, že rasismus je v našem okolí vidět velice často a všude.


Závěr: Naše hypotéza se nám vyplnila, z grafů můžeme vyčíst, že celé tři čtvrtiny našich respondentů si v okolí všímá rasismu.

Otázka č. 7:
Pokud si všímáto projevů rasismu ve Vašem okolí, tak na jakých místech?
 Ve škole nebo na pracovišti
 Na ulicích nebo veřejných místech
 Jinde

Hypotézy: Předpokládali jsme, že největší část dotazovaných respondentů odpoví, že nejvíce si všímá rasismu na ulicích. Hlavním naším důvodem k tomuto tvrzení bylo časté scházení se romských komunit právě na ulicích nebo na veřejných místech a jejich vyvolávání potyček nebo urážení z ničeho nic kolem jdoucích občanů.
Graf pro tuto otázku jsme vyprocovali i na základě kritéria věku, protože si myslíme, že procento lidí všímajícíh si projevů rasismu bude úměrně klesat s věkem dotyčného člověka.


Závěr: Z grafů můžeme vyčíst, že se opět naše předpoklady vyplnily, nejvíce dotazovaných respondentů si projevů rasismu všíma na ulicích, ale nemalé procento, zvláště u mladší populace, také na školách, nebo na pracovištích.

Otázka č. 8:
Jakým způsobem je rasismus projevován ?
 psychické napadání (urážky, vulgarita)
 fyzické napadání
 nevybavuji si
- u této otázky měli dotazovaní možnost více odpovědí


Hypotézy: Předpokládali jsme, že v odpovědích se budeme častěji setkávat s psychickým napadáním než s fyzickým.
Jelikož sami z vlastní zkušenosti víme, že někteří příslušníci především romské komunity bezdůvodně urážejí a jsou vulgární k cizím lidem, avšak k fyzickému napadení dochází jen zřídka (zřejmě ze strachu). S fyzickým napadením se setkáme zejména v případě krádeží nebo při vymáhání např. peněz.
Předpokládáme, že ženy se budou s fyzickým napadáním setkávat méně než muži a to kvůli tomu, že se ze strachu těmto konfliktům snaží spíše vyhnout a předejít jim.

Závěr: K našemu překvapení jsme zjistili, že mnoho respondentů se setkává s fyzickým napadáním častěji než jsme předpokládali. Z grafů lze také vyčíst, že ženy se setkávají s fyzickým napadením častěji než muži, to znamená, že se naše hypotéza nepotvrdila. Je to zřejmě tím, že se ženy nemohou tolik bránit jako muži, a proto si útočníci záměrně vybírají právě ženy. To samé platí zřejmě i v případě krádeží apod.

Otázka č. 9:
V jaké věkové kategorii se podle Vašeho názoru můžete najčastěji setkat s rasismem?
 Do 15 let
 15 – 18 let
 18 – 25 let
 Nad 25 let

Hypotézy: Náš předpoklad je takový, že nejvíce dotazovaných respondentů odpoví buď první nebo druhou variantu, což znamená mladistvé do 18 let. Myslíme si že v těchto letech se projevů rasismu objevuje nejvíce, hovoříme dle vlastních zkušeností.

Závěr: Výsledky grafů pro tuto otázku jsou pro nás překvapením. Hovoří ale o tom, že se projevy rasismu vyskytují v jakékoliv věkové kategorii.

Otázka č. 10:
Zažil/a jste někdy situaci, kdy jste se v roli napadené/ho ocitl/a Vy?
 Ano, jedno
 Ano, občas
 Ano, velmi často
 Ne

Hypotézy: Předpokládali jsme, že velký zlomek dotazovaných respondentů odpoví, že alespoň jednou se v roli napadeného ocitli a nyní se místům, kde existuje riziko dostat se do takovéto situace, raději vyhýbají.
Na druhou stranu si myslíme, že bude mnoho lidí odpovídat, že se do této situace nikdy nedostali. Tito respondenti budou spíše starší, tam je menší pravděpodobnost napadení, protože před starším člověkem by mladší měl mít respekt.

Závěr: Naše hypotézy se vyplnili, grafy hovoří o tom, že těsná většina respondentů se do role napadeného nikdy nedostala, na druhou stranu okolo 45 % občanů se nejméně jednou v této situaci ocitlo.

Otázka č. 11:
Tato otázka navazuje na otázku č. 10, ve které respondenti odpovídali na to, jestli někdy zažili situaci, kdy se v roli napadeného ocitli sami – osobně. Ptali jsme se za jaké situace.
Pokud respondenti odpovídali na otázku č. 10 kladně, zněla následující otázka (č.11) takto:

Pokud ano, za jaké situace: .....................................................
..............................................................................................

Hypotéza: Předpokládali jsme, že většina respondentů, která se v této situaci ocitla, uvede jako projev rasismu psychické napadání (nadávky, vulgarita) či okradení. Zaměřili jsme se také na kritérium zaměstnání. Myslíme si, že především lidé, kteří se ve své práci stýkají často s mnoha lidmi (tedy i s příslušníky národnostních menšin), se v této situaci ocitají častěji než ostatní lidé, pracující v jiném zaměstnání.


Závěr: Naše předpoklady se potvrdily. Většina respondentů pracující v zaměstnání, kde jsou v častém kontaktu s lidmi (např. řidič MHD, taxikář, soc.pracovník,…), uvedla, že mají problémy především s Romy, a to hlavně při vymáhání povinností či financí za poskytnuté služby.
Dále si mnoho lidí stěžovalo, že menšiny často projevují rasismus vůči majoritě. Nejčastěji uvedli situace, při kterých byli bezdůvodně uráženi a jinak psychicky napadáni, často také uvedli, že byli oni či jejich rodinní příslušníci okradeni Romy. Uvedli také situace, ve kterých jsou často konfrontováni s hlučností, nevychovaností a agresivitou Romů. Několik respondentů se k této otázce nechtělo vyjadřovat. K našemu překvapení jedna respondentka dokonce uvedla sexuální obtěžování Romy.

Otázka č. 12:
Jak byste reagovali, kdybyste se stali svědkem projevu rasismu ?
 osobně bych zasáhnul/a
 zavolal/a bych policii či jinou pomoc
 raději nezasáhnu
 jinak


Hypotézy: Předpokládali jsme, že ve většině případech respondenti zaškrtnou 2. nebo 3. možnost. Co se žen a mužů týče, mysleli jsme si, že u mužů se objeví 1. možnost častěji než u žen, protože většina žen si nemůže dovolit osobně zasáhnout.


Rozhodli jsme se tuto otázku zpracovat i podle kritéria věku, protože si myslíme, že mladí lidé se budou často přiklánět i k možnosti „osobně zasáhnu“, protože mnohdy bývají ve svém jednání radikálnější, kdežto další dvě věkové kategorie spíše nezasáhnou nebo zavolají policii či jinou pomoc.

Závěr: Naše hypotézy se potvrdily, osobně by zasáhlo více mužů než žen.
Co se hypotézy na základě kritéria věku týče, naše hypotéza se opět potvrdila. Mladí lidé by osobně zasáhli, kdežto z lidí ze 3.věkové kategorie by nezasáhl nikdo. Nejvíce respondentů by zavolalo policii či jinou pomoc, mnoho respondentů by také raději nezasáhlo zřejmě ze strachu nebo kvůli špatným zkušenostem v těchto situacích.Závěr

Závěrem musíme sdělit, že se z výsledků grafů dá vyčíst fakt, že se naše hypotézy vyplnily. Co se věku týče, mladší generace se s projevy rasismu setkávají velice často a skoro kdekoliv, kdežto starší populace se s rasismem setkává jen zřídka nebo vůbec.
Dalším předpokladem bylo, že více zkušeností s rasismem budou mít muži, to se opět potvrdilo na procentech v grafech, kdy mnohdy odpovědi mužů procenta vyháněly na opravdu vysoká čísla.
Třetí hypotézou bylo tvrzení, že vzdělanější lidé se k rasismu budou stavět záporně, budou ho odsuzovat a nikdy by se neuchýlili ho použít. Na tuto problematiku budou mít svůj osobní inteligentní názor. Opět se tato domněnka potvrdila, vyčetli jsme to z odpovědí dotazovaných respondentů, kdy u respondentů s nižším dosaženým vzděláním některé odpovědi byli opravdu velice primitivní a směšné.
S vedlejších kritérií jsme pro poslední hypotézu vybrali víru, kdy jsme se domnívali, že budou ve svých odpovědích tolerantnější nebo se jich vzhledem ke své víře úplně zdrží. I tato poslední hypotéza se potvrdila.
Závěrem musíme podotknout, že vypracovávání sociologického průzkumu pro nás bylo přínosem v podobě nových cenných zkušeností. Zpracování této seminární práce nás velice bavilo, nejen proto, že jsme se dostali do kontaktu s veřejností, ale také jsme zjistili, že ne každý člověk je ochoten podobný dotazník, který jsme předkládali, vyplnit.Autor: Václava Simeonová

Místo události:
14.8.2008
SDÍLEJ:
Ilustrační foto

Amatérští autoři z celé země píšou do krajské knihovny

Svátek naturální kulturistiky a fitness si užili fanoušci v hotelu Thermal, kde byl na pořadu ICN European Natural Cup 2017 v naturální kulturistice a fitness.
48

PODÍVEJTE SE: Naturální kulturistika pohltila Thermal

Strážníci zadrželi hledaného muže

Cheb – Strážníci z Chebu zadrželi hledanou osobu.

Z kapsy mu ukradla plnou peněženku

Cheb – Velmi hbité ruce má nejspíš třicetiletá žena z Chebu – patrně ale asi trochu jinak, než si původně myslel šofér, který se s ní dal na parkovišti do řeči…

Na tržnici byly padělky za čtyři miliony

Cheb – Kabelky, peněženky, pásky nebo třeba peněženky patří ke zbožím, které se stále často padělá. Důkazem je i poslední zátah karlovarských celníků z minulého týdne na tržnici Asia Dragon Bazar na Svatém Kříži u Chebu.

Energie porazila Vsetín a dál vládne soutěži

Karlovy Vary - Energie nastoupila proti Vsetínu oslabená o další ofenzivní oporu, když k dlouhodobě zraněným Balánovi a Rachůnkovi přibyl Ondra Beránek. I tak se ale radovala z vítězství 3:0.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení