Z porušené cisterny v areálu Lagarde Spedition v Chebu unikl jedovatý plyn. Takové hlášení přijali chebští hasiči na tísňové lince.
Jednalo se o jedovatý amoniak, který se rychle odpařuje, je žíravý a v případě vyšší koncentrace je výbušný.

Na místo ihned vyrazily jednotky Hasičského záchranného sboru (HZS) Cheb a drážní hasiči.
„Naštěstí je počet zásahů, kdy dojde k úniku těchto nebezpečných látek do životního prostředí, během roku velice malý,“ poznamenal ředitel stanice HZS Cheb Jan Doubrava. Také v tomto případě se jednalo pouze o cvičení. „O to spíše musí HZS těmto druhům zásahů věnovat více pozornosti tak, aby se rizika a následky nehod odstranily nebo snížily na minimum. Hrozící nebezpečí u havárie s nebezpečnými látkami si uvědomují i firmy, které se zabývají výrobou a přepravou chemických nebezpečných látek,“ řekl Doubrava.

Hasiči si během zásahu procvičili provizorní uzavření plnícího hrdla, utěsnění poškozené nádrže a přečerpání zbytku unikající nebezpečné látky. „Také si procvičili záchranu zraněného kolegy v protichemickém obleku, kdy je složitější jeho následná dekontaminace a předání do rukou zdravotníků k ošetření. Je to poměrně složitý proces,“ konstatoval Doubrava. „Cvičení splnilo svůj účel, neboť jsme si velice dobře procvičili taktické postupy při zásahu na havárii s nebezpečnou látkou a naši mladí kolegové získali zkušenosti, které využijí při skutečném zásahu,“ dodal.

„Byli jsme zřejmě jediní, kdo mohl hasičům poskytnout zázemí k takovému cvičení,“ řekl spolumajitel firmy Lagarde Oldřich Grill. „Náš spolupracovník zásah fotil a tento materiál můžeme použít i při našem školení řidičů.“