Hasiči z Mariánských Lázní vyjížděli v noci k dalšímu problematickému komínu. Tentokrát do Horní Vsi u Trstěnic. Majitel zaznamenal problém a hasiči mu jeho podezření potvrdili a doporučili kontrolu odborníka se současným zákazem používání komína do doby revize.
„S největší pravděpodobností šlo v tomto konkrétním případě o netěsnost komína, jak bývá velmi časté,“ poznamenal mluvčí hasičů František Petr. „V tomto období počet výjezdů pravidelně stoupá,“ uvedl dále mluvčí. Kromě již zmíněné netěsnosti komínů a možného úniku zplodin se jedná hlavně o zahoření dehtu a sazí v komíně.

V těchto dnech je riziko o to větší, že jsou lidé nervózní z možného nedostatku plynu a hledají různé způsoby, jak si případně doma přitopit či zcela změnit formu vytápění domácnosti. Na řadu se tak dostávají dlouho nepoužívané kotle na tuhá paliva, ovšem ještě před zapojením kotle do provozu je nutné nechat udělat revizi komína.

„Neustále upozorňujeme na to, že je nutné nechat udělat kontrolu nejméně čtyřikrát do roka,“ varoval mluvčí. „I ty nepoužívané komíny je třeba zrevidovat. Je nutné si uvědomit, že jsou zadehtované a zůstaly v nich saze. Pokud v komíně začne hořet, může teplota přesáhnout i tisíc stupňů. Rovněž je důležité upozornit, že ve starých stavbách často vedou kolem komínů krovy a čím je dřevo sušší, tím nižší teplotu k tomu, aby chytlo, potřebuje. V tomto případě je přítomnost odborníka nevyhnutelná. On posoudí stav a případně opraví, o čemž vydá certifikát,“ uvedl Petr. „Často se mě novináři také ptají, zda kontrolujeme, jestli lidé dodržují zákaz používání komína, který někdy po zásahu vydáme. Ne, kontroly neprovádíme, ale pokud vím, nikdo si nedovolil tento zákaz porušit ještě před provedením revize už jen proto, že by mohl riskovat případné potíže s pojišťovnou, pokud by k něčemu došlo,“ podotkl mluvčí.

„Já myslím, že na pravidelnou kontrolu komína, a nejen komín, ale i plynových spotřebičů, by měl myslet každý, kdo potřebuje topit, jedná se především o to, aby nedošlo k nějakému neštěstí,“ konstatoval Cheban Tomáš Stehlík. „Určitě bych nechtěl trnout hrůzou, jestli nevyhořím,“ dodal.

Revize komínu

Revize komínu je posouzení spalinové cesty při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší. Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky).