Na nedostatečné varování před vichřicí Emma, která se minulý víkend prohnala západními Čechami, si stěžují někteří lidé na Chebsku. „Proč například nehoukaly sirény?“ ptá se Anna Matoušková z Chebu. „Pravidelně každou první středu v měsíci se uskuteční jejich zkouška, ale když se něco děje, sirény mlčí,“ poznamenala.

Podle mluvčího Hasičského záchranného sboru (HZS) Karlovarského kraje Františka Petra ale bylo upozornění obyvatelstva dostačující. „Sirény se spoujštějí pouze v případě akutního nebezpečí. Hydrometeorologický ústav vydal varování, které se objevilo i v různých sdělovacích prostředcích,“ konstatoval. „Sirény se spouští pouze v případě akutního nebezpečí.“
Sami hasiči nemohli tušit, s jakou silou vítr zasáhne kterou lokalitu. „Zejména se to týká Kraslicka. Na podobné předpovědi bychom potřebovali skleněnou kouli. Například na Božím Daru ani nefouklo,“ poznamenal mluvčí.

S tím, že varování bylo dostačující, souhlasí i starostové obcí na Chebsku. „Letos to přicházelo ze všech stran a já si myslím, že lidé byli lépe informováni i připraveni,“ podotkl starosta Hranic Jan Hýbl. „My jsme žádná mimořádná opatření nedělali. Pouze jsme řešili výpadek proudu, který nešel od sobotního dopoledne až do neděle,“ řekl.
„Celkově ale letos lépe fungoval krizový štáb, než minulý rok. Všichni se poučili,“ vyjádřil své mínění. Vojtanovský starosta Ljubo Fistr ale ještě navíc vyvěsil v obci leták s informacemi o blížící se vichřici.
„My ani sirény v obci nemáme,“ řekl.

Jak se uvádí na webových stránkách HZS, zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“ (kolísavý tón v délce 140 sekund), znamená vždycky nějaké akutní nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí a bude tedy nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor.

Následující pokyny platí v případě, že se zrovna nejedná o povodně:
okamžitě se ukryjte, vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Zavřete dveře a okna, když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem.