Vysoký počet holubů trápí také Cheb. Jsou přenašeči mnoha nemocí, ale také trusem znečišťují památky. Město je po odchytech čistější o necelých tisíc holubů. Městskou pokladnu přijde odchyt holubů ročně na 160 tisíc korun.

V letošním roce bylo v Chebu odchyceno 928 holubů. „Podobná čísla každoročně pomáhají udržovat uspokojivý stav holubů v našem městě,“ informovala mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. Odchytávalo se na pěti místech - na náměstí, v Dolních Dvorech, kde se podařilo odchytit nejpočetnější skupinu holubů, u nádraží a na sídlištích Spáleniště a Hradčany. „Postupně se podle informací z komunálního oddělení zkoušelo odchytávání také na Švédském vrchu, avšak bez většího úspěchu,“ sdělila mluvčí.

Po ukončení odchytových prací, které zpravidla trvají tři čtyři měsíce, se provádí také dezinfekce všech odchytových míst. Utracení holubů a jejich následná likvidace probíhá zákonným způsobem - u veterinárního lékaře a asanačního ústavu.

„Každoročním regulačním odchytem se předchází dalšímu rychlému zvyšování počtu holubů v našem městě, ničení budov, památek, soch, přenášení nejrůznějších chorob i nutnosti utrácet velký počet holubů v následujících letech, když jeden hnízdící pár odchová ročně kolem tří až šesti mláďat,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil. „Odchyt zajišťuje odborná firma, která samozřejmě musí dodržovat všechny zákonné postupy, včetně ustanovení zákona na ochranu zvířat.“

Nekompromisní přístup k holubům je nutný, jsou totiž nebezpečnými přenašeči nejrůznějších nákaz. Mohou být například hostitelem viru klíšťové encefalitidy, přenašečem salmonelózy, často jsou nakaženi toxoplasmózou, stávají se obrovským zdrojem roztočů, v neposlední řadě po sobě zanechávají velké množství alergizujícího trusu. I proto město již několik let redukuje výskyt holubů také formou preventivních opatření. Snaží se zejména omezovat vstup do jejich hnízdišť, a to opravami střech a vikýřových oken, ale i ochranou objektů, zejména půdních prostor.

Likvidaci většina lidí vítá. „Je to hrozné, holubi jsou strašně drzí,“ zlobila se Hana Růžičková z Chebu. „Rozhodně bych kvůli nim nechtěla onemocnět.“