Myšlenka vybudování válečného pohřebiště v Chebu a následného uložení ostatků tisíců německých vojáků vadí především starším obyvatelům Chebska.

„Už si je měli dávno odvézt a pohřbít. Nechápu, proč si musí tady v Chebu budovat hřbitov. Oni je snad doma nechtějí,“ uvedl Josef Vodička, senior z Chebu. Podle řady mezinárodních úmluv a zvyklostí jsou ale vojáci pohřbíváni v zemi, ve které padli.
Ze hřbitova se v posledních dnech stalo téma i pro místní politiky. Chebští komunisté se zlobí, že radnice s Němci jedná o zřízení hřbitova, když v roce 2002 tehdejší zastupitelstvo dalo najevo, že vojenský hřbitov ve městě nechce.

„Je nepochopitelné, proč koalice mluví o nutných nákladech na zřízení německého válečného hřbitova, ale už nemluví o nájmu,“ uvedl ve svém emailu adresovaném redakci Deníku Pavel Hojda, poslanec Parlamentu ČR za KSČM. „Každý občan města Chebu, který chce mít pohřební místo nebo urnu, na hřbitově musí platit nájem. Když neplatí, je mu místo odňato. Přitom pro pozůstatky německých vojáků asi toto pravidlo neplatí,“ dodal Hojda.

Podle chebského starosty Jana Svobody se má ale celá situace jinak.
„Pan poslanec používá při argumentaci s nájemným účelovou argumentaci,“ reagoval starosta na náš dotaz. „Za válečné hroby se nájemné neplatí. Pokud chce být nějaký německý občan pohřben na chebském hřbitově, tak si musí vše zaplatit,“ popsal Svoboda rozdíl. Vedení radnice nechce otázku pohřbení německých vojáků politizovat.

Původně měly být ostatky uloženy na hřbitově v Praze – Strašnicích. Později se jednalo o jejich umístění v Hlučíně, nakonec se ale Němci obrátili na město Cheb.

Řada občanů nespokojených s rozhodnutím zastupitelstva povolit za jistých podmínek zřízení válečného hřbitova chce teď sehnat podpisy na vypsání místního referenda.
„Vedení města dojednává podmínky zřízení pohřebiště bez ohledu na názory a připomínky občanů města. S vyhlášením místního referenda vedení města nepočítá,“ uvedl Petr Novák, člen přípravného výboru v diskusi na internetových stránkách města. Podle něj by mělo být vyhlášeno místní referendum s otázkou: „Souhlasíte s umístěním a stavbou německého vojenského hřbitova v Chebu?“

„Žijeme v jednotné Evropě. Od konce druhé světové války uplynulo více než 60 let a ostatky stále nejsou pohřbené. Je to ostuda,“ poznamenal Pavel Čermák z Chebu.


Vojenský německý hřbitov v Chebu? - příspěvek Pavla Hojdy

Jak je všeobecně známo, exhumovala pražská firma Pargent s.r.o nyní v likvidaci pro německý Lidový spolek pro péči o válečné hroby, pozůstatky německých vojáků pohřbených na území ČR. Německý Lidový spolek počítal s tím, že 4 000 padlých vojáků pohřbí na starém evangelickém hřbitově v pražských Strašnicích. Došly mu ale peníze a projekt zkrachoval. Několik let tak slouží opuštěná ústecká armaturka a možná i jiné prostory, jako chmurné depozitum naší válečné, ale především německé nedávné historie.

Mnozí z vás si řeknou, kam se poděla pieta, etika, neboli obyčejná lidská slušnost., když ve skladu leží ostatky vojáků wehrmachtu v Ústí nad Labem?

Nyní se občané města Chebu dozvěděli, že vedení města a pravděpodobně i většina Městského zastupitelstva – bez zastupitelů za KSČM a ČSSD přistoupilo na kšeftování s městskými pozemky a odsouhlasilo záměr na pronájem (zřejmě zadarmo) pozemků za městským hřbitovem v Chebu německé straně na vybudování německého vojenského hřbitova. Aby nebyl pronájem tak nepřijatelný, spojili koaliční zastupitelé z ODS, zelených, KDU-ČSL a nezávislých záměr na vybudování německého vojenského hřbitova s podmínkou, že německá strana přispěje městu Cheb cca 26 mil Kč, prý na úpravu pronajatého pozemku a přístupových cest. Nechápu, proč koaliční zastupitelé hovoří vůbec o zřízení německého vojenského hřbitova právě v Chebu. Vždyť zastupitelstvo, které bylo zvoleno v Chebu do r. 2002 jasně sdělilo ve svém rozhodnutí, že žádný vojenský německý hřbitov ve městě Chebu nechtějí. Také je nepoc
hopitelné, proč koalice hovoří o nutných nákladech na možné zřízení německého vojenského hřbitova, ale už nehovoří o nájmu, přestože každý občan města Chebu, který chce mít pohřební místo nebo urnu na hřbitově, musí platit nájem a v případě, že neplatí je mu místo odňato. Pro pozůstatky německých vojáků asi tato pravidla neplatí.

Nyní k meritu věci. Jsem zastáncem dodržování dohod o mezinárodních dohodách a smlouvách nemluvě. Je známo, že ČR nemá s Německem mezinárodní smlouvu o pohřbívání ostatků německých vojáků padlých na území ČR. Je tedy logické a správné, že pokud byl některý voják německé armády pochován do země na území ČR, měl by na tomto území být pochován nadále a dokonce podle schváleného zákona by o hroby měly pečovat obce, na jejihž území hrob je. Nově připravovaný německý vojenský hřbitov v Chebu není ale tento případ. Jedná se o pozůstatky z exhumovaných hrobů prakticky z celého území ČR a není tedy nejmenší důvod a ČR ani nemá závazky, tyto pozůstatky na našem území opět pochovat. Bylo by důstojné a lidské, kdyby si němci pozůstatky svých padlých vojáků (exhumovaných a dosud nepohřbených) odvezli do Německa a tam je s veškerými poctami a slávou pohřbili. Jak to ostatně udělali
s pozůstatky německých vojáků padlých ve Španělské válce, kde se Německo angažovalo na straně fašistického diktátora Franka.

Zatupitelé za KSČM se opakovaně pokoušeli změnit rozhodnutí o záměru Města Chebu na zřízení německého vojenského hřbitova. Neuspěli a proto se občané města Chebu, kteří zásadně nesouhlasí se zřízením německého vojenského hřbitova z exhumovaných padlých vojáků, rozhodli sehnat podpisy na vypsání místního referenda, které koalice Města Chebu odmítá vypsat. Občané, kterým není jedno, že na území města Chebu by měl vyrůst nový památník okupačním vojákům by měli tuto aktivitu na vypsání referenda podpořit. Pokud nebude dostatečný počet hlasů na vypsání referenda, pak asi bude nutné konstatovat, že většina obyvatel města Chebu si takový hřbitov přeje – což bude nutné respektovat. Nebo je to občanům města Chebu jedno a to se mi zdá mnohem horší. Opravdu si přejí lidé v Chebu, aby se z Chebu stalo poutní místo vzpomínek němců na „tisíciletou říši“?

Ing. Pavel Hojda

poslanec PSP ČR

zastupitel města Chebu