V rámci dvanáctého Týdne knihoven školili chebští knihovníci zájemce v počítačích a internetu.
„Podobná školení pořádáme v říjnu a v březnu,“ uvedl Jiří Meissel z chebské knihovny. „Kurzy ale nejsou vždy pro začátečníky. Někdy jsou určené přímo na orientaci na daném portálu,“ vysvětlil knihovník.
Důvod, proč lidé přicházeli, je zřejmý.

„Chtěl jsem se zdokonalit v práci s počítačem,“ řekl Jiří Lažek z Chebu. „Uvažuji totiž o koupi počítače, takže jsem rád, že mi v knihovně některé informace ještě upřesnili. Je vážně skvělé, že knihovníci podobné akce pořádají,“ pochválil práci chebské knihovny.
A v jakém duchu se letošní týden knihoven nesl?

Tento rok celostátní oslava knih a knihoven vzdávala hold Karlu Čapkovi. Od jeho úmrtí uplyne koncem roku 70 let. Díky tomu se mohli zájemci, převážně školáci, zúčastnit v dětském oddělení chebské městské knihovny v Chebu soutěží a besed o životě a díle Karla Čapka.
„Opět jsme pro čtenáře přichystali zápisné zdarma v obou půjčovnách po celý týden,“ informovala zástupkyně ředitele Marie Mudrová.
I přes mnohé akce si někteří čtenáři stěžují. Vadí jim velice malé prostory pro vystavené tituly a starší zařízení knihovny. Změnit by se měl minimálně nábytek – nový by čtenáři mohli v Chebu vidět již v příštím roce.