Jaroslav Kočvara (ODS) a Jan Hadrava (Hnutí Doktoři) zůstávají i po včerejšku krajskými zastupiteli. Ministerstvo vnitra konstatovalo, že oba politici jsou ve střetu zájmů – Kočvara vedle zastupitele pracuje jako ředitel gymnázia, Hadrava jako vedoucí odboru na jáchymovské radnici. Podle ministerstva má být proto oběma vysloven zánik mandátu. A právě kvůli tomu se zastupitelé včera mimořádně sešli. Hadravu s Kočvarou však neodvolali, pouze vzali na vědomí jejich střet zájmů.

Otázkou je, jak dlouho zastupitelé ve svých funkcích setrvají. Pokud totiž nebyli odvoláni zastupitelstvem, učiní tak sám ministr vnitra.
„Sepsal jsem protinávrh, kde naopak zastupitele vyzývám k odpovědnosti a k zaujetí konkrétního stanoviska. Původní návrh nikoho totiž k ničemu nezavazuje,“ uvedl Bohdan Havel (Alternativa). Jeho návrh ale neprošel.

Na Havlova slova reagoval hejtman Josef Novotný (ČSSD): „My se odpovědnosti nezbavujeme. Nemůžeme být ale soudci a říci, kdo má pravdu. Proto navrhujeme toto usnesení.“

Hadrava i Kočvara sál před hlasováním opustili. Ještě před tím ale vysvětlili, proč neodstoupí sami a proč nevylučují možnost, že se obrátí na Ústavní soud.
„Nelpím na mandátu, ale jsem na něj hrdý,“ sdělil Jaroslav Kočvara. „Kdyby bylo možné, abych odstoupil a věc někdo přezkoumal, udělal bych to. České zákony mají jistou hiearchii, Ústava je jim nadřazená a díky ní mám právo být zvolen. Kdybych se vzdal mandátu, nemohl bych už se odvolat.“

Zastupitel a ředitel gymnzázia by rád, aby byl tento případ brán jako určitý precedent. „Nebojuji jen za sebe, ale také za další, kteří by svou funkci nemohli vykonávat.“
Jaroslav Kočvara předpokládá, že jej ministr odvolá. Pak se pravděpodobně obrátí na soud. „Doufám, že ten dopadne v můj prospěch,“ dodal. Situaci vysvětloval i Jan Hadrava. „Nad zákonem o střetech zájmů stojí základní Listina práv a svobod. Kdybych odstoupil sám, už bych se nemohl obrátit na soud,“ prohlásil Hadrava.

(jako, sim)