Pro zaměstnance krachujících firem po celém Karlovarském kraji vytvořil Krajský úřad nový Fond pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje.

Vloží do něj dva miliony korun, z nichž bude vyplácet nejohroženějším občanům bezúročné půjčky.

„Kraj vstoupí do jednání s odbory firem a společně vytipují lidi, kteří budou potřebovat pomoc,“ vysvětlila mluvčí Krajského úřadu Jana Pavlíková. „Znamená to především matky samoživitelky, starší osoby nebo manželské páry s nízkými příjmy. Tento seznam si poté ještě jednou prověří sociální odbor a na základě toho pak bude lidi oslovovat, zda chtějí o půjčku žádat,“ uvedla.

Tímto způsobem chce vedení kraje zamezit jednorázovému odčerpání peněz z krajského rozpočtu v první vlně nárůstu nezaměstnanosti, aby v budoucnu mohlo pomoci i dalším lidem a také splnit další cíle, mimo jiné refundaci poplatků ve zdravotnictví.
Jak ještě sdělila mluvčí, podmínky pro příjem žádostí teprve kraj připravuje.

Podle vyjádření hejtmanova náměstka Miloslava Čermáka (ČSSD) se pravidla pro čerpání peněz z fondu zpracovávají a jeho založení je signálem pro veřejnost, že kraj situaci nepodceňuje.

„Rozhodli jsme se pomoci lidem ohroženým propouštěním nabídkou bezúročných půjček do výše deseti tisíc korun s dobou splatnosti dva roky a možností odkladu první splátky na půl roku. Splátky se budou pohybovat v minimálních možných částkách,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný. „Jde o způsob, kdy se nám poskytnuté peníze vrátí zpět, tudíž nemůžeme být napadáni ze svévolného zacházení s veřejnými prostředky,“ doplnil hejtman. Někteří krajští zastupitelé měli ale k založení fondu výhrady. Chyběla jim celková analýza stavu a pravidla, podle nichž lidé budou moci půjčky čerpat. „Fond neodmítám, ale chci vědět, jak je situace závažná. Navíc nevíme, podle čeho posuzovat majetkové poměry lidí, kteří se do této tíživé situace dostali,“ uvedl zastupitel Radomil Gold. Podle dalších zastupitelů jde o jednorázovou almužnu a zacpání pusy lidem na jeden den.

„Tak jsem zvědavý, jestli to skutečně bude fungovat, sliby se říkají lehce,“ poznamenal Cheban Josef Kalousek.