O Krajinné výstavě bez hranic Cheb – Marktredwitz bouřlivě diskutují Chebané ještě rok po jejím skončení.
Na internetových stránkách města Chebu mají občané možnost se podívat, jaké příjmy a výdaje byly spojené s touto akcí.
Oslovení obyvatelé Chebu nejvíc chválili současnou podobu Poohří pod Chebským hradem. „Do Poohří jsem chodila na procházky vždy,“ pověděla Ludmila Slováková z Chebu. „Ale musím uznat, že po Krajinné výstavě je to tam krásné. Chodím tam o to raději,“ dodala.
Výstava nepřinesla pouze pohled na zrekonstruované prostory.
„Mimo zrealizovaný projekt, který byl svým typem, velikostí území, jehož se dotýkal, a organizační náročností v Čechách ojedinělý, zůstala navíc v majetku radnice i řada uměleckých artefaktů,“ sdělila mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. „To vše se bezpochyby projevuje na zlepšení mediálního obrazu města.“
Někteří obyvatelé ale kritizovali vysoké náklady. „To, že je o 'nás' slyšet je hezké,“ pověděl dvaašedesátiletý Josef z Chebu. „Ale nejsem si jistý, zda bylo opravdu nutné vynaložit na tuto akce takové finance.“

Příjmy(Částky v korunách)
Vstupné 10 353 687
Příjmy z prodeje zboží 35 432
Příjmy z pronájmu 240 116
Příjmy z reklamy, poplatky 2 375 311
Dary 202 075
Příjmy z realizace výstavy celkem 13 206 621
Dotace (státní rozpočet) 1 831 533
Dotace (Karlovarský kraj) 2 509 446
Dotace (státní fond životního prostředí) 5 085 100
Dotace (Evropská unie) 31 680 059
Dotace celkem 41 106 138
Příjmy celkem 54 312 759

Výdaje
Kapitálové výdaje (investice do trvalých hodnot) 201 140 211
Běžné výdaje (nákup materiálu, služby) 64 936 423
Výdaje celkem 266 076 634
Zdroj: webové stránky města Cheb