Společný projekt kraje a Eko-Komu na podporu třídění odpadu odstartoval. Stejně jako v loňském roce má podpořit třídění využitelných složek komunálního odpadu v obcích, školách i domácnostech a informovat obyvatele regionu o možnostech zpracování vytříděného odpadu.

„Věříme, že se v tomto roce díky našim aktivitám se společností Eko-Kom podaří opět zlepšit úroveň třídění komunálního odpadu. Rozpočet projektu je obdobný jako loni, tedy 4, 8 milionu korun, z toho 1, 5 milionu hradí Karlovarský kraj,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Jaroslav Bradáč. V rámci projektu získá 119 obcí zapojených do systému Eko-Kom nové nádoby na vytříděný odpad za více než 1 milion korun.

Obce i města budou také opět soutěžit v Lize odpadů. Pravidla ligy ovšem doznala některých změn. Do soutěže jsou například automaticky zařazena všechna města i obce. Jako pokaždé se soutěží ve dvou kategoriích, do tisíce obyvatel a nad tisíc obyvatel. Na vítěze čekají finanční odměny. Na čelních místech se objevují pravidelně obce z Chebska.

Velký ohlas v uplynulých ročnících projektu zaznamenaly akce pod heslem Školy odpadům v patách. Děti ze základních škol letos navštíví zařízení na třídění odpadů, kompostárny a zařízení k odstraňování odpadů s integrovaným využitím skládkových plynů v kogenerační jednotce a seznámí se s provozem těchto zařízení.

Také ministerstvo životního prostředí spustilo před časem další kampaň, která má napomoci naučit lidi třídit odpad. Poskytlo celkem asi deset tisíc nádob, stojanů a dalších materiálů jednotlivým krajům.

„Jak je jistě známé, jsme ekologicky zaměřeni,“ přidal se ředitel DDM Sova Miloslav Šverdík. „Dostali jsme čtyři přenosné nádoby na papír, tetra pack, sklo a plasty, a tři venkovní nádoby. Tento projekt nám velmi pomohl tím, že jsme nemuseli nádoby kupovat z vlastních prostředků, ale získali jsme je od kraje. Jejich přínos je i v tom, že jsou doplněné o popisky,“ dodal Šverdík.

„Tímto způsobem můžeme vhodně doplnit realizovaný pilotní program Karlovarského kraje a společnosti Eko–kom zaměřený na podporu třídění odpadu v regionu,“ uvedl Jaroslav Bradáč. „Kraj má ve svém rozpočtu opět jako v předchozích letech připravenou částku 1, 5 milionu, kterou se finančně na kampani podílí,“ doplnila informace mluvčí Krajského úřadu Jana Pavlíková. Krize, která způsobila menší zájem o vykupování tříděného odpadu, se podle ní tohoto projektu nijak nedotkne. Školy mohou vytvořit například ukázkové sběrné místo doplněné o informační materiály. Zájem o nádoby projevily i další instituce. Mezi nimi je například Integrovaná střední škola Cheb (ISŠ). „Akce má pro nás dva efekty, jednak nemusíme nádoby kupovat a navíc poslouží jako součást výchovné práce zaměřené na třídění odpadu,“ uvedl ředitel ISŠ Jan Kot s tím, že díky široké škále oborů musí škola řešit také nakládání s odpadem biologickým nebo ze stavebních prací.