Zastupitelstvo Karlovarského kraje přes protesty opozice schválilo prodej objektu a pozemků bývalého plicního oddělení v Chebu, ve kterém společnost Carvac provozuje už celých šest let léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN). Objekt získal podnikatel Milan Mikuš, který chce v domě provozovat zařízení podobného typu. Jakmile podepíše kupní smlouvu, pronajme léčebnu firmě Amica Centrum, v níž je kromě něj druhou jednatelkou chebská radní Jana Křížová.

Co bude s klienty a s personálem ?

„Všichni se bojíme,“ říká jedna ze zaměstnankyň zařízení. „Vedení nás uklidňuje, ale my vlastně nevíme, co s námi bude. Do Aše, kde má Carvac také léčebnu, se mi dojíždět nechce.“ Vše se rozhodne, až kraj zveřejní oficiální informaci o prodeji budovy léčebny. Manažerka Carvacu Taťjána Krýslová uvedla, že vedení společnosti využije všech možností, jak rozhodnutí kraje zvrátit. „Zatím nebylo zveřejněno oficiální rozhodnutí. Nenašli jsme ho ani na internetových stránkách kraje, proto jsme na něj ještě nemohli reagovat,“ řekla před týdnem.

Nabídka zaujala

Proč vlastně Karlovarský kraj dal při prodeji přednost podnikateli Milanu Mikušovi a ne Carvacu, vysvětlila mluvčí kraje Andrea Bocková. „Milan Mikuš nabídl nejlepší plán investic s tím, že zařízení odkoupí za 20, 5 milionu korun a dalších zhruba 59 milionů korun investuje do rekonstrukce objektu. Rovněž nabídl nejlepší rekonstrukční záměr,“ uvedla.
Podle ní by měla ihned po převzetí léčebny Mikušem následovat výměna vybavení pokojů novým nábytkem, lékařskými přístroji, výměna výtahu, změna topného systému, výměna oken, oprava fasády, asanace, zpřístupnění parku a další.

Plánují rozvoj LDN

„O tom, že by měli mít klienti možnost posedět si v parku u léčebny, se zmínila i Jana Křížová.„Také chceme vybudovat novou společenskou místnost pro obyvatele zařízení v posledním patře léčebny. Někteří z nich vůbec nevycházejí z pokoje,“ zmínila se. Klienti, jichž je kolem 140, a jejich rodinní příslušníci budou mít možnost rozhodnout se, zda budou nadále využívat služby Carvacu, což by pro seniory znamenalo stěhování do Aše, či zda zůstanou v Chebu, ovšem pod novým vedením léčebny. Otázka stěhování obyvatelů léčebny a dalšího osudu zaměstnanců Carvacu bude aktuální, až kraj zveřejní výsledky výběrového řízení

Zájemci byli tři

Do soutěže se přihlásili tři zájemci - stávající provozovatel LDN Carvac, Dům léčebné péče, s.r.o., a Milan Mikuš. Nejvíce nabídl za objekt Dům léčebné péče. Výběrová komise doporučila radě jako vítěze Dům léčebné péče. Radní však zohlednili to, že Milan Mikuš jako jediný k cenové nabídce přiložil konkrétní podnikatelský záměr včetně plánovaných investic v řádech několika desítek milionů korun. Na základě toho si rada vyžádala také od ostatních uchazečů investiční záměr. Krýslová zastupitelstvo upozornila, že na rozdíl od dvou ostatních zájemců je Carvac jediná firma, která má s tímto druhem sociálních služeb dlouhodobé zkušenosti.

Podmínky prodeje se Carvacu nelíbí

V souvislosti s prodejem budovy se vyrojily spekulace o tom, že léčebna ukončí svou činnost.
„Léčebna svou budovu v žádném případě neprodává a ani po případném prodeji této budovy jinému zájemci svou činnost pro občany Chebu nehodlá ukončit,“ vyjádřila se manažerka Carvacu Taťjána Krýslová. „Vysvětlení náměstka hejtmana Petra Horkého v podstatě znamená, že doporučili, aby byl vybrán zájemce, který se odvážil k největšímu slibu investic do budovy do čtyř let. Sliby všech zájemců podléhají stejné sankci, pokutě pěti milionů. Milan Mikuš je v doporučení rady uveden jako privátní osoba. Zdravotnická veřejnost ho nezná, rovněž nejsou známy jeho konkrétní záměry v oblasti zdravotní a sociální péče pro občany Chebu. Společnost Carvac působí v budově bývalého plicního sanatoria v Chebu od roku 2000. V současné době zde zajišťuje 120 lůžek LDN a 25 sociálních lůžek. Kromě 5 volných sociálních lůžek, jejichž obsazení podléhá schválení Městským úřadem v Chebu, jsou všechna lůžka obsazena a na přijetí se čeká i několik týdnů.

Už jednají s úřady

„Milan Mikuš je podnikatel, který má kapitál, a já mám zkušenosti ze zdravotnictví,“ poznamenala Jana Křížová. „O možnost koupě budovy se zajímám už půl roku, od doby, kdy kraj vyhlásil druhé kolo výběrového řízení, a když mě oslovil, zda bych do toho šla, neváhala jsem.“ Firma Amica Centrum počítá se 120 lůžky následné péče a s 25 lůžky sociální péče. „Protože je tam ještě půl podlaží volného, chtěli bychom vybudovat i hospicová lůžka. Co se týče hospicové péče, koketujeme s tím už od roku 1997,“ doplnila plány. Když uspějeme, budeme moci veřejnosti ukázat, že to jde i jinak.“
Na předložení kupní smlouvy má nyní kraj třicet dnů. Hned poté požádá Amica Centrum o akreditaci na poskytování zdravotnických služeb, kterou dosud nemá. S předstihem již také začala Křížová jednat se zdravotními pojišťovnami a shánět personál.
Carvac ovšem hodlá využít všech zákonných prostředků k tomu, aby zvrátil výsledky výběrového řízení.