Otázka chebských pozemků v Bavorsku hýbe celým Chebskem. Na čtvrtečním zasedání zastupitelů města seznámil advokát Jaroslav Svejkovský také občany s tím, v jakém stádiu se jednání nacházejí a jaké možnosti přicházejí v úvahu.
„Jednání okolo chebského lesa na mezistátní úrovni stále probíhají,“ řekl Svejkovský a sdělil, že vypracoval rozsáhlou analýzu. „Cena lesních porostů je vyčíslená na 5, 3 milionů eur.“ Celková cena majetku se pohybuje okolo šesti milionů eur.
Trnem v oku zastupitelů jsou nejvíc tři omezení, která brání městu s lesy nakládat, a to věcné břemeno, předkupní právo a nucená správa. Svejkovský zdůraznil, že nadcházejícím důležitým krokem bude pokus o zrušení právě zmíněné nucené správy.
„Nechápu, proč nám 'naši sousedé' brání v tom, abychom si vzali to, co je naše,“ pověděl dvaapadesátiletý Josef z Chebu.
„Německá strana ale nezpochybňuje, že lesy patří nám,“ vysvětlila mluvčí městského úřadu v Chebu Martina Kuželová.
Pokud bude moci Cheb s lesy disponovat, nabízí se několik nejpravděpodobnějších možností, jak s nimi naložit. Zastupitelé mohou rozhodnout o jejich prodeji, pronájmu a nebo je nechají ve správě momentálním nájemcům či určí českou firmu, která by se o majetek starala.