Mokré listí bývá často zákeřnější než namrzlý chodník. Lidé si tedy začínají lámat hlavu s tím, kdo by měl chodník zapadaný listím uklidit.
„Pamatuji si, že se o tomto problému minulý rok mluvilo,“ řekl třiatřicetiletý Cheban Jan Dvořák. „V Senátu byl návrh, aby byl za chodník odpovědný majitel – ve většině případů město. Jak je to, to nevím,“ tápal.

O návrhu se mluvilo. Podle něj by už majitelé domů neměli být odpovědní za škody způsobené stavem přilehlých chodníků, pokud zároveň nejsou jejich vlastníky. Chodníky a hlavně jejich úklid v zimě by tak měly plně na starost zpravidla obce. Zatím vše ale zůstává při starém.

„Celou problematiku upravuje zákon o pozemních komunikacích a nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic,“ vysvětlovala mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. „Ze zákona třeba vyplývá, že vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou bylo znečištění, náledí nebo sníh - pokud neprokáže, že nebylo v jeho možnostech tuto závadu odstranit či zmírnit. V ostatních případech zajišťuje úklid společnost Chetes, za což pak zodpovídá město Cheb.“

Závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitostem, které vznikají v průběhu dne, jsou vlastníci nemovitostí povinni odstraňovat průběžně během dne, ve kterém závada vznikla.

Takový úklid nedělá problémy třeba obyvatelům Lubů.

„Občané se opravdu snaží,“ uvedl lubský starosta Karel Kubeš. „A netýká se to pouze zimy. I v tomto období udržují před domy pořádek.“ A to přesto, že mnohá místa pak udržují také místní technické služby. Veřejné chodníky a prostranství před veřejnými budovami jsou samozřejmostí. „Když mrzne, jde nám především o to, aby si místa před svým domem obyvatelé třeba posypali, než přijedou technické služby,“ vysvětloval starosta. Pokud by občan místo neudržoval, hrozilo by nebezpečí úrazu.