Zdravotně postižené děti z chebského týdenního a denního stacionáře Mája se v uplynulém týdnu setkávaly se zdravými vrstevníky o něco častěji, než je obvyklé.

Společnost Rytmus o.s. pořádala celokrajskou akci Týden pro inkluzi, které se zúčastnila právě Mája ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Sova (DDM) Cheb a neziskovými organizacemi Rokršti o.s. a Kotec o.s.
„V Chebu jsme jej realizovali jako Týden moudré sovy,“ uvedl ředitel Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb Robert Plachý. „Tuto akci jsme pořádali jako jediní v Karlovarském kraji,“ poznamenal ředitel. „Šlo o to, aby se děti ze zdravotním a mentálním postižením zapojily do normální společnosti,“ vysvětlil.

Obyvatelé Máji se zapojovali do běžných kroužků v Sově, a to ve společnosti ostatních zdravých dětí.

Pedagogický dozor zajišťovala Andrea Ungrová, teta z Máji. „Děti byly nadšené a bylo to perfektní,“ uvedla. „Zdravé děti se chovaly naprosto perfektně, nedělaly vůbec žádné rozdíly,“ pochvalovala si. „Líbilo se to i rodičům,“ doplnila. V pondělí byl na programu chovatelský kroužek, v úterý keramická dílna, ve středu sportovní odpoledne, kde si účastníci vyzkoušeli lezeckou stěnu a dopravní předpisy, ve čtvrtek se hrála pohádka o berušce Milušce. Toho se ujala Sonia Sudimacová, jinak streetworkerka z Kotce. „Příběh berušky Milušky je původně dělaný jako psychoterapeutická pohádka,“ řekla Sudimacová. „Má celkem 13 dílů a 16. října začínáme ve stacionáři pro děti s očními vadami. Máme za sebou už pilotní projekt ve Třech Sekerách, kde jsme zaznamenali velký úspěch, takže jsme se rozhodli s programem pracovat dál a dokonce o něj projevilo zájem i pedagogicko vzdělávací centrum v Karlových Varech,“ pochlubila se. „V Sově jsem byla nucená ze seriálu udělat jeden blog a navíc mne čekal náročný úkol přizpůsobit děj širokému spektru věkových skupin. Měla jsem tam jak dvouleté diváky, tak devítileté. To obrovské rozpětí mne nutilo k tomu, trošku pohádku modifikovat.“ S interaktivní pohádkou ale byly děti spokojené a ochotně se zapojovaly do děje. Jak ještě poznamenal ředitel Plachý, není důvod v podobných akcích nepokračovat i mimo celorepublikové akce.