Desítky návštěvníků se přišly podívat na meteorologickou stanici v Chebu. Konal se zde totiž den otevřených dveří.

„V sobotu 29. března byl mezinárodní meteorologický den,“ informoval vedoucí chebské meteorologické stanice Karel Sojka. „To je ten důvod, proč jsme nyní uspořádali den otevřených dveří. Návštěvníkům ho nabízíme každé dva roky,“ doplnil.

Hosté měli možnost si prohlédnout celou meteorologickou budovu. V té mohli vidět například společenskou místnost a především počítač, který vyhodnocuje informace z venkovních čidel. „Oficiální měření meteorologických jevů v Chebu začalo už v roce 1954,“ řekl pozorovatel počasí na meteostanici Václav Rybák. „Měříme zde teplotu, vlhkost, oblačnost, teplotu půdy, množství srážek a rychlost větru.“

Přístroje, které meteorologické jevy zaznamenávají, jsou umístěny na pozemku před budovou. Všechna zařízení jsou propojena kabelem s hlavním počítačem v budově a ten poté přijatá data zpracovává a odesílá do Prahy. „Zčásti se informace o počasí vyhodnocují automaticky a zčásti se musí některá data zadávat ručně,“ upřesnil Rybák.

Hlavní meteorologické hodnoty, jako je teplota, vlhkost, rychlost větru, jsou vyhodnocovány pravidelně každou hodinu. Problém se zaznamenáváním údajů nastává ve chvíli, když vypadne elektřina.

„Pokud se stane, že dojde k přerušení dodávky elektrické energie, musíme srážky a sluneční svit měřit ručně. Ostatní přístroje pracují na záložní zdroj, který musíme co nejrychleji po výpadku zapojit,“ upřesnil Rybák.
Přítomní návštěvníci byli meteostanicí překvapeni.
„Ve volném čase se o meteorologii zajímám. Přesto jsem na stanici poprvé. Konečně vidím všechny přístroje doopravdy,“ řekl Milan Rada z Habartova.

(Jan Buriánek)