Druhá přednáška z cyklu Z Chebu křížem krážem se uskuteční ve čtvrtek 27. března od 17 hodin 30 minut ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea. Rozprava Vladimíra Huly nese název Malajsie nejen na motýly.

„Přednášející Vladimír Hula vystudoval Fakultu životního prostředí na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,“ uvedla mluvčí chebského muzea Denisa Morkesová. „Ve svých odborných pracích se zabývá zejména ekologií a systematikou motýlů, pavouků a některých dalších skupin bezobratlých živočichů.“ Část Hulových odborných i popularizačních prací se vztahuje k našemu regionu. Ve Slavkovském lese, na Ašsku, Františkolázeňsku, Sokolovsku a Karlovarsku studuje strukturu a přežívání populací celoevropsky vzácného hnědáska chrastavcového. Je jedním ze spoluautorů knih Motýli České republiky. V uplynulých 10 letech se zúčastnil několika zoologických expedic do západní Evropy, na Balkánský poloostrov, do Turecka a Malajsie.
„Jistě se zajdu na přednášku podívat,“ řekl student Jan Pechr z Chebu.