Konec října a začátek listopadu je každoročně svátkem všech myslivců.

„Ten si připomínáme 3. listopadu pořádáním Svatohubertských mší, koncertů lovecké hudby, nebo jízdou svatého Huberta,“ vysvětlil Jiří Šilha, mluvčí Českomoravské myslivecké jednoty.

Připomenout si patrona lovů mohou také obyvatelé Chebska. Hubertská zábava se uskuteční 15. listopadu v Pohostinství Lipová od 20 hodin. Zábavu zajistí hudební skupina Halali. Na návštěvníky také čeká bohatá tombola – samozřejmě myslivecká.

„Svatý Hubert se narodil mezi lety 656 a 658 v Toulouse v dnešní Francii a zemřel 728 n.l. poblíž Bruselu v Belgii. Svatý Hubert byl též přezdíván Apoštolem Arden a stal se prvním biskupem Liége. Stal se křesťanským svatým - patronem lovců a myslivců, ale za svého života byl, mimo jiné, také významný matematik a optik.“ Jako ochránce jej uctívají také chovatelé koní, řezníci, střelci, kožešníci, soustružníci, slévači, optici a matematici.
„Jako patron lovců začal být uctíván v Belgii, poté v Holandsku a v Německu,“ uvedl Šilha. Do našich zemí byl jeho kult zaveden v druhé polovině 16. století německou šlechtou, která se tehdy zmocňovala majetků mnohých českých rodů. Před tím však byl u nás jako patron lovu uctíván svatý Eustach, i on totiž spatřil v lesní samotě na vrcholu skály jelena, mezi jehož parohy zářil kříž. Slované jako patronku myslivců také uctívali Dianu, která je zobrazována na mnohých uměleckých dílech jako ochránkyně zvěře a myslivců.