Zápisy do prvních tříd se nezadržitelně blíží. V Chebu se konají ve dnech sedmého a osmého února.
Rodiče budoucích žáčků se často rozhodují, zda pošlou svolu ratolest do školy blízko bydliště či nedaleko svého zaměstnání. „Rodiče mají ze zákona právo zvolit si školu,“ sdělil vedoucí odboru školství, tělovýchovy a kultury Zbyněk Syrovátka.
Pokud se ale rozhodnou poslat své dítě do školy v jiném obvodu, měli by i přes to přijít na zápis tam, kam podle bydliště spadají. Pak si musejí podat žádost na vybranou školu. „Tu musí schválit ředitel,“ uvedl Syrovátka. „Vyhovět jí sice nemusí, ale již několik let jsem se v této problematice nesetkal s komplikacemi,“ dodal vedoucí odboru .

 

 

MĚSTO CHEB

O B E C N Ě ZÁ VA ZN Á VY H L Á Š KA

12/2007

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Cheb

Zastupitelstvo města Chebu se usneslo dne 13. 12. 2007 vydat nazákladě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku města Chebu:

Čl. 1

Školské obvody základních škol zřízených městem Cheb se stanovují takto:

a) školský obvod 1. základní školy Cheb, Americká 36 tvoří ulice:

Americká, Březnická, Do Zátiší, Družstevní, Kachní kámen, Klášterní, Klášterní cesta, Klášterní mlýn, KPomezí, Lesní, Lomená, Na Nivách, Přátelství, Rákosová, Skalka, Stavbařů, Údolní, Zátiší,

b) školský obvod 2. základní školy Cheb, Májová 14 tvoří ulice:

Boční, Březinova, Bříza, Cetnov, 26. dubna, Dukelská, Evropská, Jindřichov, Karlovarská, Ke Hřbitovu, KNemocnici, Komenského, Libušina, Lidická, Májová, Mánesova, Na Návrší, Na Vinici, Na Výsluní, Nerudova, Nový Hrozňatov, Obrněné brigády, Osvobození do č. 17, Ovocná, Pelhřimov, Pelhřimovská, Podnikatelská, Pražská, Průmyslový park, Sadová, Sládkova, Svatopluka Čecha, Svobody – lichá doč. 33 + sudá do č. 42, Šlikova, Školní, Truhlářská, Valdštejnova do č. 37, Vančurova, Vrbenského, 17. listopadu (č. 11 - č. 23),

c) školský obvod 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 tvoří ulice:

Ašská, Boženy Němcové, Březová, Dolnice, Dolnická, Dřevařská, Dvořákova, Františkolázeňská, Gustava Noska, Hornická, Chlumeček, Janáčkova, Javorová, Joštova, Ke Skalce, Klest, Kolmá, Komorní, Komorní Dvůr, KViaduktu, Malé náměstí, Na Hůrce, Nezvalova, Okružní, Pekařská, Pod Hvězdárnou, Pod Rozhlednou, Přemysla Otakara, Severní, Slavice, Spojovací, Střížov, Tovární, Tylova, Tyršova, U Hilarie, U Parku, U Sídliště, Vodní, Václava Kučery, Zlatá, Zlatá Louka,

d) školský obvod 4. základní školy Cheb, Hradební 14 tvoří ulice:

Brandlova, Baltazara Neumanna, Cechovní, Divadelní náměstí, Dlouhá, Dobrovského, Dolní Dvory, Dominikánská, Dřenice, Dvůr pod lipami, Elišky Krásnohorské, Františkánské náměstí, Goethova, Havlíčkova, Hradební, Hradní, Hrozňatov, Hrnčířská, Chvoječná, Jakubská, Jánské náměstí, Jateční, Jižní, Kachní, Kamenná, Kasární náměstí, Kollárova, Kostelní, Kostelní náměstí, Kostelní schody, Koželužská, Kramářská, Křižovnická, Kubelíkova, Loužek, Luční, Máchova, Maškov, Mikulášská, Mincovní, Mlýnská, nám. Krále Jiřího zPoděbrad, NaČerveném vrchu, Na Hrázi, Na Svahu, Na Vyhlídce, Nad Jezem, Nad Řekou, Pobřežní, Pod Věží, Provaznická, Podhoří, Potočiště, Růžová, Růžový kopeček, Smetanova, Spálená, Trčky zLípy, Úzká, VLipách, Za Mostní branou, Zavražděných, Zelená, Židovská,

e) školský obvod 5. základní školy Cheb, Matěje Kopeckého 1 tvoří ulice:

Antala Staška, Bezejmenná, Bezručova, Blanická, Čapkova, Dělnická, Dolní, Domažlická, Dragounská, Drážní, Dyleňská, Háje, Husova, Jabloňová, Jesenická, Jungmannova, KHájům, Klatovská, Kosmonautů, Květná, KVýtopně, Matěje Kopeckého, Mírová, Na Hradčanech, nám. Prokopa Holého, Osvobození od č. 18, Olbrachtova, Pastýřská, Písečná, Polní, Požárníků, Příčná, Příkopní, Riegerova, Rohová, Rokycanská, Svatý Kříž, Slapanská, Slapany, Sokolovská, Sportovců, Strmá, 17. listopadu (č.43 – č. 61), Šeříková, Šumavská, Tachovská, Třebízského, U Skleníku, U Stadionu, U Trati, U Vlečky, Vilová, Větrná, Vrchlického, VZahradách, Zahradní, Zemědělská,

f) školský obvod 6. základní školy Cheb, Obětí nacismu 16 tvoří ulice:

Do Pískovny, Hálkova, Hermannova, Horní Dvory, Horní, Hviezdoslavovo náměstí, Chebská, Jiráskova, Kamenická, Karlova, Ke Kaštanům, Ke Křížům, Ke Střelnici, KLetišti, KMaškovu, Konečná, Krátká, Malá, nám. Dr. Milady Horákové, Nižnětagilská, Nová, Obětí nacismu, Palackého, Pivovarská, Podhrad, Podhradská, Potoční, Satelitní, Slepá, Sluneční, Souběžná, Svobody lichá od č. 37 - sudá od č. 44, Šimáčkova, Tichá, Tršnice, Tršnická, U Farmy, Uhelná, U Rybníka, U Studánky, Valdštejnova od č. 38, Ve Dvorech, Vrázova, Všebořská, VÚvozu, Wolkerova, Zámecká, Ztracená, Za Nádražím, Železničářů, Žižkova.

Čl. 2

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005 ze dne 20. ledna 2005.

Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. ledna 2008.

MUDr. Jan Svoboda v. r.

starosta města

Ing. Michal Pospíšil v. r.

místostarosta

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Cheb dne 14. prosince 2007.