Díky několikaletému úsilí nadačního fondu Historický Cheb se v létě loňského roku podařilo obnovit věže chrámu sv. Mikuláše v Chebu do jejich původní podoby. Představitelé fondu ale nesložili ruce do klína a chtějí dalším projektem přispět ke zkrášlení města.
„O ničem zatím není rozhodnuto. Ve hře jsou zatím tři náměty,“ poznamenal předseda fondu Michal Pospíšil. Po loňské obnově věží má fond k dispozici milion korun, který mu v letošním roce poskytla chebská radnice. Osud sponzorských příspěvků je nejasný. „Zatím nevíme, co udělá finanční krize s ochotou případných dárců přispívat,“ povzdechl si Pospíšil.

Obnova kašny
Jedním z uvažovaných projektů je obnova kašny pod schody kostela. sv. Václava v Kamenné ulici. „Chtěli bychom ji zprovoznit. Kamenná ulice by tak měla na začátku i na konci vodní prvek,“ poznamenal Pospíšil.

Socha sv. Floriánka
Další akce o které fond uvažuje by měla vazbu na projekt Chebské niky, který už existuje dva roky. Právě výklenek na rohu ulic Růžové a Trčky z Lípy v současné době zeje prázdnotou. Vzácná historická socha sv. Floriánka z této niky je umístěná ve vestibulu chebské radnice.
„Jedná se o velmi cennou sochu. Na její místo by se ale mohla vrátit její kopie, jejíž výrobu by zajistil fond,“ naznačil Pospíšil úlohu nadačního fondu v tomto případě.

Vývěsní štíty
Třetí projekt je nejrozsáhlejší a pravděpodobně také nejdražší. V jeho případě se členové nadačního fondu inspirovali v německém Rothenburgu. Jeho cílem by byla výměna všech reklamních štítů a tabulí za nové, vyrobené v jednotném historizujícím stylu. „V Rothenburgu mají tyto štíty kované. Svůj znak si do něj dávají třeba i moderní banky,“ poznamenal Pospíšil. V Chebu by výměna štítů přicházela v úvahu v historickém centru.

Obnovou chrámových věží si ale Nadační fond Historický Cheb nastavil laťku hodně vysoko. „Věže na sv. Mikuláši byla velká věc, která zaujala spoustu lidí. Připravit něco podobného teď bude mnohem složitější,“ uvedl chebský starosta Jan Svoboda.
„Ani nevím, že nahoře v Kamence je nějaká kašna,“ reagoval na plány Pavel Tomek z Chebu. „Myslím, že městu by nejvíce prospěly nové vývěsní štíty. Někdy je to hrůza, co ve městě visí. Jen mě nenapadá, jaký znak by používali vietnamští obchodníci,“ dodal.