„Vždy jsem byl zastánce silné krajské nemocnice. Doufal jsem, že životaschopný celek pomůže slabým místům. To se ale v Chebu neděje. Když odsud odešli lékaři, proč nám nikdo ze Sokolova nebo z Varů nepomohl?“ ptá se starosta Chebu Jan Svoboda, který zvažuje odchod z dozorčí rady Karlovarské krajské nemocnice (KKN) protože míní, že tak bude moci lépe hájit zájmy Chebských a vyvaruje se střetu zájmů. „Mám dojem, jako by s odchodem lékařů z chebské neurologie, které vyústilo v předčasné uzavření tohoto oddělení, nikdo nepočítal. Přitom se to dalo předpokládat. Pokud nastalá situace přišla vedení KKN a kraje vhod, pak nás celou dobu obelhávali. Já si ale myslím, že nám všem jde o zajištění fungujícího zdravotnictví. “
O tom však už začíná chebský místostarosta Miroslav Plevný pochybovat. „Bavíme se o řešení aktuální situace nebo o koncepci rozvoje nemocnice, kterou jsme přes mnohé sliby ještě neviděli?“ ptá se Plevný a dodává, že kapacitně nemůže sokolovská a karlovarská nemocnice tu chebskou nahradit.
Primář chebské neurologie Ján Cabadaj stále zůstává mírným optimistou. „Rozhodnutí o zrušení oddělení z hlediska personálního není tak úplně nezvratné. Pokud by se revokovalo, troufám si tvrdit, že bychom oddělení mohli opět rozběhnout. Ale čím bude prodleva delší, tím to bude obtížnější,“ varuje primář, na jehož oddělení se ročně léčilo kolem tisícovky pacientů.
Situace kolem nemocnice není lhostejná ani lidem, kteří v Chebu a jeho okolí žijí. Například Barbara Huttová ze Skalné v otevřeném dopise hejtmanovi vyjadřuje obavy z omezení a snížení dostupnosti zdravotní péče .
„Naopak, dojde k jejímu posílení,“ oponuje ve své odpovědi hejtman Josef Pavel. „V Chebu by se pacientovi s akutní cévní mozkovou příhodou prostě nemuselo kvalitní péče dostat a to nelze riskovat.“