Navázat spolupráci mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a Weidenskou poliklinikou chce vedení chebské radnice. Poprvé o tom začalo uvažovat už v roce 2007.

„V příštím týdnu máme společně Jiřím Fojtíkem, předsedou představenstva KKN a.s. schůzku právě ve Weidenu,“ informoval chebský místostarosta Michal Pospíšil. Weidenská poliklinika podle něj sdružuje devět menších zdravotnických zařízení ve městech v bavorském pohraničí.

„Na vzájemné spolupráci máme zájem. Bude chtít najít společná témata pro jednání,“ vysvětlil Pospíšil účel své cesty do sousedního Německa.
Nové vedení KKN je navázání spolupráce příznivě nakloněno. Na německé straně se za navázání spolupráce nejvíce zasazují v nedalekém Waldsassenu. Chebská nemocnice je totiž nejblíž. Možností spolupráce je podle Pospíšila hned několik. Od spolupráce rychlých záchranných služeb až po řešení personálních problémů.

„Zajímavé by jistě byly jazykové kurzy. Záchranáři na obou stranách hranice by měli znát češtinu i němčinu. Určitě by jim to pomohlo,“ usoudil Pospíšil. „Cheb by se mohl stát tvůrcem přeshraniční spolupráce,“ dodal.

„Když po Německu jezdím, tak rozhodně nemyslím na to, že se třeba nabourám,“ řekl Pavel Ziegler z Chebu. „Ovšem myšlenka, že bych se u doktora domluvil česky, není špatná. Určitě bych to uvítal.“