Pacienti, kteří v některé z nemocnic Karlovarské krajské nemocnice (KKN) neuhradili regulační poplatek, se mohou brzy setkat se soudní obsílkou. KKN přistoupila k vymáhání dlužných částek prostřednictvím právníka, a to postupně, tedy nejprve za první tři měsíce tohoto roku. Celkový dluh, který pacienti v nemocnicích KKN neuhradili, činil k 31. červenci letošního roku 950 tisíc korun.

„Dlužná částka mnohonásobně vzroste, jednak o zákonné úroky z prodlení a jednak o náklady na podání žaloby,“ uvedla mluvčí KKN Zdena Marková. To znamená, že dlužník neuhradí ve finále desítky korun za ošetření, ale tisíce korun za soudní poplatky a náklady na advokáta nemocnice.
„Jakmile začne právník, se kterým má nemocnice uzavřenou smlouvu, podávat oznámení k soudu, už je veškeré jednání v jeho kompetenci,“ poznamenala mluvčí.

Podání žalob se týká v současné době asi 650 lidí, kteří neuhradili svůj závazek v prvním čtvrtletí letošního roku.
„Zdůrazňuji, že zdravotnické zařízení je ze zákona povinno nezaplacené částky vymáhat, jinak mu hrozí sankce. Nezaplacený regulační poplatek je pohledávka jako kterákoli jiná,“ uvedla mluvčí.

„My to vymáhat musíme, nesmíme nikomu odpustit. V našem elektronickém systému, kde se eviduje každé ošetření, totiž existuje kolonka zaplaceno – nezaplaceno. Pokud je uvedeno zaplaceno, musí souhlasit účetnictví,“ vysvětlila Marková.

„Dodnes nemám jasno, kdy u lékaře platit musím a kdy ne,“ řekl Cheban Josef Sova. „Docela chápu ty lidi, kteří se brání jakékoliv úhradě. Také si myslím, že na nás stát jen vydělává,“ konstatoval.

Před zákonem bohužel neobstojí vysvětlení, že člověk zapomněl nebo doufal, že po delší době je věc nějak promlčena. Nepomůžou výmluvy, že nedošla upomínka.

Každý, kdo nemá přímo v nemocnici na úhradu poplatků, podepíše uznání dluhu. V něm stojí, že doba splatnosti je osm dnů.
„Víme, že je rozdíl mezi starou paní, která na svůj závazek opravdu zapomněla a nynější částka pro ni představuje většinu důchodu, a mezi člověkem, který s penězi problém nemá, ale rozhodl se nezaplatit z principu. I s tím jsme se už setkali,“ konstatovala Marková.

„Závěrem chci zdůraznit, že nás velmi mrzí jakýkoliv nesoulad, konflikt nebo nedorozumění s našimi klienty. Nechceme v nikom vyvolávat stres a rozhodně nás netěší, když jsme nuceni přistupovat k takovým krokům jako je soudní žaloba. Proto apelujeme na ty, kteří jakýkoliv regulační poplatek od začátku tohoto roku neuhradili, aby tak co nejrychleji učinili, i když zatím žádnou obsílku neobdrželi,“ doplnila.

Deník se pokoušel kontaktovat také právníka nemocnice Roberta Bezděka, který má přesnější informace o tom, o kolik žalobách už bylo právoplatně rozhodnuto. Jeho sekretářka nám však sdělila, že advokát bude v kanceláři až ve středu.

Stává se ovšem, že dojde i k omylu, a to v případě, kdy lidé uhradí svůj dluh pod špatným variabilním symbolem a nemocnice není schopná jej správně přiřadit.