Překvapení a dojetí znamenala pro studentky prvního ročníku chebské Střední zdravotnické školy v Chebu návštěva zástupců Tyflocentra a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Cheb.

Děvčata se zúčastnila sbírky Bílá pastelka a právě lidé z organizací pomáhajících zrakově postiženým občanům jim přišli osobně poděkovat.
„Bílá pastelka se uskutečnila ve 280 městech naší republiky,“ uvedl Emil Miklóš, zástupce Tyflocentra. „Zúčastnilo se jí na tři a půl tisíce studentů a dobrovolných pomocníků, kteří pomáhali sbírku zajišťovat. Co se týče chebského okresu, byly to školy dvě. Střední zdravotnická škola a Integrovaná střední škola z Chebu,“ vyjmenoval Miklóš. „Celkem to bylo deset dvojic a ty vybraly 18 tisíc korun. Celostátně sbírka vynesla 3 183 000 korun,“ uvedl Miklóš.

Zároveň studentům poděkoval za jejich odvahu chodit mezi lidmi a vybírat, i když na ně byli obyvatelé města mnohdy hrubí a nepříjemní.
Kamila, Petra a Martina vybraly i v náročných podmínkách každá více než dva tisíce korun.
„Bylo to poprvé, co jsme se účastnily takovéto sbírky,“ svěřily se studentky prvního ročníku. „Někteří lidé nám říkali, že bychom spíš měly dát peníze my jim, například jedna paní bez peněz. Lidé byli i nepříjemní, někteří dělali, že nás nevidí,“ řekly dívky.

Jaké byly jejich pocity, když se do třídy dostavili zástupci Tyflocentra a SONSu?

„V první chvíli to bylo dojetí, bylo to nádherné. My samy jsme nečekal, že vybereme tolik,“ uvedla děvčata. „Hodně jsme se snažily, protože nám jich byli líto a chtěly jsme aspoň tímto způsobem pomoci. Alespoň pro nevidomé a slabozraké můžeme něco udělat,“ dodaly dívky. Přesto, že se k nim někteří lidé nechovali hezky, studentky se v minulých dnech zúčastnily další sbírky, a to Srdíčkového dne.
Zatímco někteří studenti vybrali i tři a půl tisíce korun, jiní získali jen čtyři stovky korun.