Dopady světové finanční krize začínají pociťovat už také občané v chebském regionu. Některé firmy budou nově propouštět, jiné nechají své zaměstnance doma se 60 procenty mzdy.

Chebský úřad práce eviduje další hromadné propouštění. „K 31. prosinci propustí společnost Kovocheb Real deset zaměstnanců a od posledního dne měsíce ledna čeká postupné propouštění čtyřicet lidí z firmy CML Innovative Technologies v Hranicích,“ oznámila mluvčí chebského úřadu práce Marie Sýsová. Dalších třicet pracovníků podniku Lukas Skalná přijde o práci k 30. březnu.

Zástupci dalších společností se na úřadě ptají, co je potřeba dodat k žádosti na uznání částečné nezaměstnanosti. Marie Sýsová vysvětlila, že k tomuto kroku přistupují firmy v případě, že nechtějí propouštět. Zaměstnanci pak na určitou dobu zůstávají doma za šedesát procent mzdy. K tomu nově přistoupila společnost MGT Montagetechnik z Aše. Další se dají očekávat.

Občané se bojí, že bude následovat další propouštění. Jak se na krizi dívají velcí zaměstnavatelé Chebska?

„Samozřejmě, že se nás krize také dotkla,“ uvedl ekonomický náměstek společnosti Západní stavební DL Jan Kufner. „Některé firmy nám platí pohledávky pozdě.“ O tom, zda bude mít krize dopad také na snižování stavů zaměstnanců se ale náměstek bavit nechtěl.
Mnoha obyvatelům dává zaměstnání také společnost Lázně Františkovy Lázně a.s..

„V segmentu cestovního ruchu lze očekávat dopady s mírným zpožděním za výrobou,“ vysvětloval Josef Ciglanský, generální ředitel společnosti. „Dojde-li k oslabení kupní síly obyvatelstva, v zahraničí či u nás, dojde s velkou pravděpodobností ke snížení poptávky po cestování. Naše společnost Lázně Františkovy Lázně a.s. podniká v oboru léčebného lázeňství založeného na využití přírodního léčivého zdroje. To znamená, že nejsme typickým představitelem cestovního ruchu.“ Hosté k nim podle ředitelových slov jezdí zejména kvůli kvalitní lékařské péči. Z toho důvodu očekávají jen mírný pokles poptávky. „Ale i na ten se musíme připravit. Neplánujeme hromadné propouštění. Spíše budeme zvažovat pozvolnější nástup sezonních pracovníků.“ Dodal, že víc než celosvětová finanční krize společnost trápí neustále odkládání přijetí eura v České republice.