Ochrana zeleně je i na Chebsku stále častějším tématem různých výstav a přednášek. Podle paragrafu 7 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou všechny dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Přesto jsou dřeviny rostoucí mimo les ve velkém ničeny a poškozovány z mnoha důvodů. Jeden z nejrozsáhlejších způsobů ničení je při realizaci či údržbě liniových staveb.
„Chcete-li zjistit, zda realizovaná stavba byla povolena a probíhá v souladu s předpisy, upozornit na poškozování dřevin při stavbě a podobně, obraťte se na místně příslušný orgán samosprávy či státní správy, který v dané věci vedl správní řízení nebo se ke stavbě vyjadřoval,“ doporučuje vedoucí chebského Ekocentra Jan Kytka.
„Při podezření z porušování zákona kontaktujte Českou inspekci životního prostředí nebo dobrovolné strážce, kteří mohou v závažných případech bezprostředního ohrožení zájmů zvláště chráněných částí přírody akci na místě zastavit, mohou ukládat blokové pokuty, informovat své nadřízené orgány a další,“ pokračuje. „Pokud chcete zabránit ničení dřevin v důsledku realizace či údržby liniové stavby, obraťte se na občanské sdružení v místě působící.“