Nově zavedené poplatky za lékařské ošetření přidělávají starosti zejména těm, kteří neoplývají nadbytkem peněz. Obavy mají i obyvatelé Chebska. Zákon uvádí, že žadatelé a osoby společně posuzované, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi jsou osvobozeny od placení regulačních poplatků při návštěvě lékaře, v lékárně, v nemocnici a na pohotovosti.

„Pojištěnci se prokáží rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi ne starším 30 dnů. Toto potvrzení si může každý, kdo uvedenou podmínku splňuje, vyzvednout u příslušného pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví,“ uvedl Jiří Kůrka, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti Městského úřadu Cheb. Člověk se podle zákona nachází v hmotné nouzi například, pokud jeho nebo její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.