Na znevýhodňování a diskriminaci malých obcí poukazovali na Chebsku starostové menších měst a obcí, kteří byli členy Svazu měst a obcí (SMO). Zejména v jednání o daních nebyly obce a menší města spokojené. Proto, když v loňském roce vzniklo Sdružení místních samospráv (SMS), vstoupilo do něj dvacet obcí z Karlovarského kraje.

„Komise Ministerstva financí nás pozvala k jednání o novém zákoně o rozpočtovém určení daní,“ uvedl předseda SMS Jan Pijáček. „Sami máme v komisi tři členy. Jsou to uznávaní lidé Josef Bartoněk, senátorka Jana Jiřenčáková a Petr Gazdík,“ vyjmenoval.
„Ze SMO jsme vystoupili asi před třemi lety,“ podotkl starosta Lipové Petr Klír. „Malé obce byly odstrčené a neměly žádné slovo. Když jsme viděli, kolik práce hned v prvním roce svého fungování udělalo SMS, rozhodli jsme se do něj vstoupit. Jedním z hlavních důvodů bylo i to, že SMS se zasazuje o změnu zákona o rozpočtovém určení daní.“

To byl také pro Hranice impuls ke vstupu do SMS. Starosta města Jan Hýbl spoléhá jako všichni ostatní, že zástupci sdružení budou v jednání o daních úspěšní.

Členem dozorčí rady se za Karlovarský kraj stal starosta Vojtanova Ljubo Fistr.

„My jsme členem SMO nebyli, ale myslíme si, že je pro nás výhodné členství v SMS. Pokud vím, měla v SMO velká města právo veta, protože měla víc hlasů. Tady má každá obec jeden hlas, což je spravedlivé.“ Fistr se zúčastnil ustavující schůze SMS, která se konala minulý týden v Jihlavě. „Domluvili jsme se například, že příspěvky na provoz sdružení budou obce hradit ve výši tisíc korun ročně plus korunu na obyvatele.“

SMS rovněž doporučuje členům sdružení vést dialog s občany o dopadech konání letních olympijských her v Praze, a to i formou veřejných hlasování. „To je jen doporučení, nikoliv rozkaz,“ poznamenal předseda SMS Jan Pijáček.

Starostové Lipové a Hranic Petr Klír a Jan Hýbl o místním referendu uvažují. „Rozhodnutí o konání musí schválit zastupitelstvo,“ pounamenal Klír. „Pravděpodobně to ještě budu konzultovat s panem Pijáčkem.“ Jan Hýbl je podobného názoru.
Vstup do SMS ČR již odsouhlasilo 1020 obcí z celé republiky a stále přicházejí další. Důvodem jsou uspokojivé výsledky činnosti SMS.

Komentář k tomuto článku najdet zde: