Od začátku minulého roku stát nevyplácí pěti tisícový příspěvek – takzvané pohřebné. Některé obce se obávaly nárůstu pohřbů, které by musely zaplatit. V případě, že se k zesnulému nikdo nepřihlásí, zůstává právě na obci, aby uspořádala svému občanovi důstojný odchod z tohoto světa.

Například v Chebu je počet pohřbů, které vypravuje město, už několik let konstantní. Žádný vliv na to nemělo ani zrušení pohřebného.
„V loňském roce se uskutečnilo šestnáct pohřbů na náklady města Chebu,“ vysvětlil mluvčí chebského městského úřadu Tomáš Ivanič. „Z městské kasy na ně putovalo přibližně sto tisíc korun.“ Počet i částka jsou srovnatelné s uplynulými lety. A tak také letos zastupitelé schválili sto tisíc korun na pohřby, které město vypraví. Mluvčí ale vysvětlil, že se náklady městu leckdy vrátí. „Město pohřeb zaplatí, ale snaží se vynaložené finance získat zpět.“ A to v případě, že se najde nějaký dědic po zesnulém. „V loňské roce se to povedlo asi u třetiny případů,“ dodal Tomáš Ivanič.

V Drmoulu se zastupitelé rozhodli situaci řešit od počátku zrušení pohřebného jinak. Jednohlasně schválili vyplácení příspěvku z obecní kasy. „V takové situaci je dobré vyjít našim obyvatelům vstříc,“ uvedla starostka obce Vladislava Chalupková. „Brali jsme to také jako projev úcty k občanům. Lidé v obci žili a něco pro ní znamenali.“

Konkrétně Drmoulští vydali na příspěvek během minulého roku 35 tisíc korun. A pohřebné nehodlají zrušit. Na tento rok vyčlenili v rozpočtu částku 40 tisíc korun na pomoc pozůstalým.

Na chebské matrice, v knize úmrtí, měsíčně přibývá v průměru 45 zápisů. Všechny se ale netýkají místních. Při pěti tisícovém příspěvku by město měsíčně vyplácelo přes 200 tisíc korun.