Vesnice na Chebsku mají šanci, jak se popasovat s jarním úklidem. Pomohou jim nezaměstnaní na veřejně prospěšné práce (VPP). Nezaměstnanost stoupá a tak je pracovníků dost. Souvisí to i se strategií Krajského úřadu Karlovarského kraje, který chce právě tuto aktivitu obcí více podpořit. „Veřejně prospěšné práce jsou především práce nekvalifikované, spočívající v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo státních nebo jiných obecně prospěšných institucí,“ vysvětlila mluvčí úřadu Jana Pavlíková.

Stejnou službu ale vykonávají také lidé při obecně prospěšných pracích (OPP).

Rozdíl mezi VPP a OPP je jednoznačný. VPP vykonávají nezaměstnaní, které do obce pošle úřad práce, OPP vykonávají odsouzení k alternativním trestům.

O veřejně prospěšné práce je velký zájem. Na chebském úřadě práce (ÚP) evidují více než třicet žádostí. Počet pracovníků není nijak omezený, záleží ale na tom, kolik peněz má ÚP v rozpočtu. Mzdové prostředky pracovníkům VPP vyplácí právě úřad práce, ale jen do výše minimální mzdy. Co je navíc, platí obecní či městský úřad.

„Na místa, pro která si obce nezaměstnané vyberou, přispívá úřad práce půl roku až osm tisíc korun do mzdy,“ uvedl ředitel ÚP Cheb Jaroslav Bíba s tím, že musí jít o dlouhodobě nezaměstnaného člověka spíše staršího věku, jehož uplatnění na trhu práce je obtížnější.

Pokud si obec vybere evidované nezaměstnané k veřejně prospěšným pracím, je k tomu zapotřebí nejprve uzavřít s příslušným úřadem práce smlouvu a poté každý měsíc vykazovat vynaložené mzdové náklady na umístěné uchazeče o zaměstnání. Na základě těchto údajů pak úřad práce zpětně zaměstnavateli poskytne úhradu za tyto náklady. Nezaměstnaný přitom nemusí mít trvalé bydliště v obci, která si jej vybrala.

„My využíváme nezaměstnané na VPP už více než deset let,“ řekl starosta Poustky Jan Ryba. Nezaměstnaní se v obci osvědčili. „V tuto chvíli máme dva pracovníky na a čekáme na třetího. Také u nás bude jeden člověk na obecně prospěšné práce, už nám přišla informace od soudu,“ vyjmenoval starosta. „Tyto lidi využijeme především k nekvalifikovaným pracím. Budou dělat úklid veřejného prostranství a údržbu zeleně, můžeme je využít k čištění příkopů podél cest nebo při opravách kostela.“

Co se týká mzdy, pracovníky na OPP v Poustce platí úřad práce. „Už jsme ale vypláceli odměnu člověku, který vykonával práce navíc,“ uvedl Ryba.
Chebané mají spíše příležitost spatřit při údržbě města bezdomovce z diecézní charity. Pracují pro charitní ubytovnu Betlém. Uklízejí nepořádek v na okrajích Chebu a pečují o areál krajinky.