Místo automobilů parkují v chebské Ztracené ulici betonové zátarasy. Mezi místními houstne atmosféra. V ulici zůstala volná pouze rezidentní parkovací místa. Ostatní obyvatelé mají smůlu. Dokud nezaplatí do městské kasy téměř čtyři tisíce, v ulici stát nesmějí.

Jak to vlastně začalo? Chebští radní v září 2007 odsouhlasili, že si mohou nepodnikající lidé na zrenovovaném vnitrobloku ve Ztracené ulici zřídit vyhrazené parkování. Na bývalém dvoře tedy vzniklo přibližně dvacet parkovacích boxů. V té době ale nikdo netušil, jaká je strategie města. „Budování nových parkovacích míst spadá do kategorie investic, které by se měly městu alespoň částečně vrátit,“ vysvětloval mluvčí chebského městského úřadu Tomáš Ivanič. „Devět lidí si postupně vyhrazené parkování zaplatilo. Cena za zvláštní užívání komunikace zde činí 3 500 korun na rok,“ uvedl mluvčí.
To se ale některým lidem nelíbilo a nelíbí. Netuší, proč by najednou měli začít platit.

„Celá léta se zde parkovalo úplně normálně,“ zlobil se jeden z občanů, který si nepřál být kvůli napjaté atmosféře jmenovaný. „Nikdo se města o vybudování parkoviště neprosil.“ Místní netušili, že zde nebudou moci parkovat bez úhrady poplatku vůbec. „Ti, co si zaplatili, mají stání jisté. Měl jsem za to, že si platí jen za tu jistotu. Když jsem přijel v noci, riskoval jsem, že místo nenajdu. S tím jsem ale počítal.“
A právě občané, kteří si boxy pronajali, se začali proti parkování 'neplatičů' bouřit.

„Všichni se nám smějí, že jsme vyhodili skoro čtyři tisíce do vzduchu, protože si zde stejně stojí, kdo chce. A to bez ohledu na to, zda má zaplaceno,“ vysvětlovala z okna svého bytu další z místních.

Právě na popud těchto lidí začali úředníci konat.
„Občané se opravdu na městský úřad začali kvůli tomuto problému obracet,“ potvrdil Ivanič. „Bylo proto třeba vymyslet účinné řešení.“ V lokalitě je totiž zákaz stání mimo vyhrazená místa.

Řešení úředníků ale část obyvatel dané lokality asi jen tak chladné nenechá. Místní lidé, kteří jsou proti placení, uvažují také o tom, že by sepsali petici. Rozhodnutí úředníků chebského městského úřadu se jim totiž nelíbí a nechtějí se s ním smířit. „Kdybychom měli uhradit třeba tisíc korun, jistě by si parkování zaplatilo víc lidí. Ale tři a půl tisíce je už moc,“ uvedl jeden z místních. „Rozhodně si myslím, že zahradit místa betonovými zátarasy není řešení,“ zdůraznil naštvaný šofér.