Už poněkolikáté hlídkovali na Jesenici chebští policisté společně s německými. Jedním z důvodů, proč sousední muži zákona přijeli, je i fakt, že na Chebsko míří velké množství turistů z Německa.

„Výkon služby prováděla kombinovaná hlídka na policejních motorových člunech a svůj dohled zaměřila na dodržování právních předpisů na vodním díle a v oblasti přehrady Jesenice,“ sdělila mluvčí chebských policistů Martina Hrušková. Česko-německá policejní hlídka kontrolovala hlavně povolení k rybolovu, rozdělávání ohňů či táboření mimo vyznačená místa. Policisté během dvou dnů řešili několik drobných porušení a hříšníků, většinou se jednalo o německy hovořící cizince. Všechny tyto drobné prohřešky vyřešila domluva.

„Vzhledem k tomu, že je Chebsko oblíbenou turistickou oblastí občanů hlavně ze Spolkové republiky Německo a je zde opravdu velký příliv těchto turistů, je třeba, aby výkon služby byl posílen i o příslušníky německé policie,“ vysvětlovala mluvčí. „Němečtí občané musí vědět, že v sousední zemi se musí chovat slušně a dodržovat právní předpisy, a nemělo by jim to být lhostejné.“ Mnozí cizinci byli překvapení, že je kontrolují také němečtí policisté. „Pro nás je to velký přínos, jelikož jsou němečtí policisté svými občany respektováni.“ Čeští policisté tak s kombinovanou hlídkou počítají také do budoucna.
Na hlídky měli občané vesměs pozitivní ohlasy.

„Je to podle mého názoru dobrý krok,“ souhlasil Martin Straka z Chebu. „Je pravda, že se u nás všichni němečtí turisté nechovají úplně vhodně. Snad společné hlídky pomohou, aby se situace zlepšila,“ dodal Cheban.

Mluvčí policistů dodala, že společný výkon služby na Jesenici prováděli policisté z Územního odboru pro vnější službu, obvodního oddělení Cheb-venkov a dva příslušníci vodní policie z Drážďan a policistka z Referátu pro výkon služby z Policejního ředitelství jihozápadního Saska.