Každý občan Chebu, který je zde hlášený k trvalému pobytu, by neměl zapomenout na zaplacení poplatku za odpad.
Momentálně se to týká těch obyvatel, kteří si platbu za třídění a likvidaci komunálního odpadu rozdělili do dvou splátek. Tedy těch, kteří nezaplatili v květnu plných 500 korun. Zbývajících 250 korun je nutné zaplatit do konce října.

„Úhradu jsem zaplatila včas,“ pověděla Květa Kovářová z Chebu. „Jsem ráda, že se nemusím bát, že to nestihnu vyřídit nebo že jsem dokonce na poplatek zapomněla.“
Pokud některý občan na platbu zapomene, může se mu lehkomyslnost prodražit. V případě, že do konce října částku neuhradí, hrozí mu sankce ve výši trojnásobku dluhu.
Platba se provádí na variabilní symbol, který byl přidělen každému občanovi již v minulosti.