Že v Chebu existuje Pedagogicko psychologická poradna (PPP), ví každý rodič školou povinné ratolesti. Že ale její náplň práce nespočívá jen v psaní posudků pro změnu ví málokdo.

„Lidé si myslí, že se specializujeme jen na poruchy učení, že jim vystavíme jakýsi papír, že mají dyslexii, dysgrafii, dysortografii, ale co se děje potom okolo, to už opravdu netuší,“ poznamenala Petra Spieglová, pracovnice PPP.

„Poradna má mezi klientelou děti od tří do devatenácti let,“ připojila se ředitelka PPP Jitka Kacálková. „Prioritou je skutečně oblast poruch učení, snažíme se dělat nejen vyšetření, ale i terapie. Dvakrát ročně pořádáme kursy pro rodiče a děti. Rodiče si domů odnáší úkoly a dál s dětmi pracují. Jeden z kursů je na podzim pro školní děti, u kterých už je prokázaná porucha učení a jeden je pro předškoláčky. Ten se koná na jaře, abychom je připravili na nástup do školy. Rodiče se dozví, jak mají pracovat, co mohou využít, co mají možnost koupit,“ vyjmenovala.

Není nutné se spoléhat jen na doporučení učitele, ale rodiče mají možnost poradnu navštívit ze svého rozhodnutí. Poradna rovnou provádí i screening (vyhledávání dysfunkcí v jejich raném stádiu – pozn. redakce) u zápisů nových prvňáčků.

Podle ředitelky dnes již mají rodiče o dysfunkcích mnohem více informací. „Už to málokdo bere tak, že když jde dítě do poradny, je hloupé,“ poznamenala Kacálková. „Jsou bohužel i opačné tendence, že si sem rodiče chodí opravdu jen pro ten papír a pak vyžadují po škole různé úlevy, ale sami s nimi dál nepracují,“ poznamenala.

Mezi další činnosti PPP patří také poskytování metodické pomoci školám v rámci sociálně patologických jevů. Sem můžeme zařadit třeba záškoláctví či vandalství.

Na toto téma se konal také seminář pro učitele z Karlovarského kraje.

„Co se týče poruch chování, jezdíme do škol a děláme komunikační dovednosti pro třídy. Pokud se ve škole vyskytne nějaký problém, třeba šikana, tak nás osloví, my uděláme sociometrii ve třídě, zjistíme, jaké jsou tam vztahy a pak takzvaně ušijeme přímo pro třídu program. Nově od loňského roku jsme začali pracovat i s kolektivy pedagogických sborů,“ uvedla ještě Spieglová. „Velkou pomoc máme v policii, protože oni jezdí s námi, připravili program Právo pro každého. Zrovna nedávno jsme v jedné škole dělali přednášku na téma pohlavní zneužívání, vymezili jsme jim pojmy a paragrafy. Moc policistům děkujeme, ale je to nadstandardní činnost jejich i naše,“ doplnila Spieglová. PPP se také zapojila do Keys managementu spolu se sociální službou, probační a mediační službou, policií, Útočištěm o.p.s.