Překvapeně reagují někteří občané na zveřejněnou informaci o tom, že chceme získat dotaci na dlouho odkládanou rekonstrukci pěší zóny prostřednictvím externí firmy - vítěze naší zakázky. „Proč?!“ ptají se. „Vždyť na radnici již rok funguje nový odbor – pro dotační politiku a rozvoj…“

Ano, je pravda, že na získání tak extrémní sumy (akce by měla přijít na asi 100 milionů Kč, z evropských prostředků bychom na ni rádi získali 80 milionů) chceme profesionální firmu.
Ano, je také pravda, že tu máme nový odbor, který však vznikal mj. i s tím, že bude využívat služby lobistů.
A proč nechceme nic nechat náhodě? Protože u tak velkých akcí to i jiná města dělají stejně. Najmou si firmu, která ´se vyzná´ a také, co je důležité, bude honorovaná pouze za předpokladu, že onu kýženou částku pro nás vybojuje. Odměna za objednané služby je součástí tak zvaných ´uznatelných nákladů´, což znamená, že bude hrazena z žádané dotace. Pokud však nezíská nic, nedostane ani korunu.
Odbor pro dotační politiku a rozvoj není jen o dotacích jako takových, ale i o průmyslové zóně, městském architektovi, rozvojových aktivitách města Chebu.

Ještě nyní dobíhá řada akcí z minulosti, odbor dolaďuje i některé starší resty, musí vyhodnocovat projekty krajinné výstavy, připravovat projekty vyplývající ze strategického plánu atd. Proto jsme zvolili postup najít zkušenou společnost, která se bude, v součinnosti s naším dotačním odborem, maximálně věnovat této klíčové akci. Navíc si uvědomujeme, že je nezbytné zajistit na patřičných místech i lobbing, což od vítězné společnosti částečně očekáváme.

Taková je dnes realita. A navíc ani tím, že společnost peníze pro svého klienta získá, nic nekončí. Projekty podporované z EU jsou předmětem možné kontroly po dobu pěti let, kdy se musí mimo jiné zpracovávat pravidelné monitorovací zprávy.

A čeho ještě chceme v rámci zakázky dosáhnout? Dalšího proškolení našich pracovníků zmíněného odboru. To, že nám někdo předá své zkušenosti, rozhodně není jen tak samosebou. Proto já osobně nechápu kritiku v médiích od některých našich komunálních politiků k postupu, který se snaží o maximální přínos dotačních peněz do našeho regionu. Snahou nás na radnici je získat více prostředků pro Cheb, než tomu bylo v nedávné minulosti. Možná, že právě proto i ta jejich reakce.

 

Článek, na který místostarosta reagoval, najdete zde: