V souvislosti s platností nových pravidel silničního zákona upozorňují policisté i řidiče na Chebsku na novinky v používání a umístění registračních značek na vozidlech.

Aktuality v zákoně:
Na komunikaci se nesmí provozovat vozidlo, které není zaregistrováno v registru silničních vozidel v České republice nebo v registru silničních vozidel jiného státu a není opatřeno registrační značkou, pokud registraci podléhá.
Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby byla na vozidle v provozu zachována její čitelnost.
Tabulku registrační značky není povoleno deformovat jinak, než podle místa, na kterém je umístěna a úpravou nesmí být změněna její čitelnost (za nesnížené viditelnosti minimálně 40 metrů)
Vlastník a provozovatel vozidla je povinen chránit tabulku registrační značky proti zneužití. Dbá na to, aby nebyla umístěna na vozidlo, na které nebyla přidělena.
Tabulka registrační značky musí být umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce
Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla.

„Tento pouze malý výčet povinností řidiče vozidla signalizuje, že provedená změna v zákoně má přinést snížení počtu řidičů, kteří na svých zejména tuningových vozidlech a motocyklech provádějí neoprávněné úpravy v umístění a tvaru registračních značek v rozporu se zákonem. Za tato porušení budou nyní ukládány citelné sankce včetně zákazu činnosti,“ upozorňuje policejní mluvčí Jana Václavová.
Zároveň policisté motoristům doporučují, aby se s novelou zákona seznámili.