Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) varuje před používáním nejrůznějších prostředků zábavné pyrotechniky. Na tržištích se už objevily pašované výrobky, k jejichž používání je nutné speciální oprávnění.
Každý výrobek musí mít na obalu uveden také datum spotřeby. Po jeho uplynutí se nikdy nesmí používat.

„Navíc by si ti nejstřízlivější v silvestrovské společnosti měli uvědomit, že pyrotechnika nikdy nepatří do ruky lidem pod vlivem alkoholu,“ připomněla mluvčí SOS Ivana Picková.
„Ať vstup do Nového roku je úspěšný a bez nutnosti volat lékaře ke zranění zaviněnému ne pyrotechnikou, ale neodpovědným zacházením s ní,“ uzavřela mluvčí. Zranění může způsobit i obyčejná prskavka nebo blikavka.