Výměna řidičských průkazů vydaných do 31. prosince 1993 skončila na konci roku 2007. V Chebu zbylo k výměně ještě 1 958 řidičských průkazů. Je možné, že o jejich výměnu už nikdo nepožádá. Podle statistických údajů je v Karlovarském kraji 25,84 procenta držitelů řidičáků vydaných do konce roku 1993 starších sedmdesáti let.

Držitelé řidičských oprávnění mají ze zákona také možnost se svých dokladů vzdát. Musí to ale písemně oznámit příslušnému úřadu. V oddělení registru vozidel a řidičů mají pro tyto případy připravený formulář.
„V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa trvalého pobytu, datum a místo narození, rodné číslo a také datum udělení řidičského oprávnění,“ uvedl Vratislav Kovařík vedoucí oddělení registru vozidel a řidičů chebské radnice. Zároveň musí žadatel odevzdat řidičský průkaz.

Další možností, jak se připravit o řidičský průkaz, je získat dvanáct bodů.
„Náš úřad zaznamenal v loňském roce 21 takovýchto řidičů. O vrácení řidičského oprávnění mohou požádat jeden rok od jeho pozbytí,“ poznamenal Kovařík.