O ojedinělé taneční show, kterou v Chebu připravilo Taneční studio Magic Dance působící při Sportovním klubu Phoenix, se nejen mezi rodiči vystupujících často hovoří s obdivem ještě týden po této akci. S předsedou Sportovního klubu Phoenix Jiří Bockem z Františkových Lázní jsme hovořili nejen o posledním programu pro širokou veřejnost v jejich režii.

Jak s odstupem týdne hodnotíte divácky velmi atraktivní akci pořádanou vaším tanečním studiem s názvem Společně na prázdniny aneb tajemná show?
Všichni, kteří byli ve sportovní hale mi snad dají za pravdu, že to byla akce velice zdařilá, stejně jako ta kterou naše taneční studio uspořádalo před dvěma lety. Hala se zaplnila do posledního místa. Příprava celého programu zabrala sice spoustu času, ale jsem přesvědčen, že se líbila nejenom divákům ale i samotným vystupujícím, včetně dalších hostů skupině Maxim Turbulenc. Děti se rády ukázaly před svými rodiči a ostatními příbuznými včetně svých kamarádů. Tato akce je jedinou, kde se předvedou všechny ratolesti z našeho tanečního studia najednou a to jich je 150 ve věku od dvou do osmnácti let. Je to ale pouze průřez jejich práce, vše by se do vymezeného času pro tuto akci samozřejmě nevešlo. Celý program připravila ředitelka tanečního studia Jaroslava Novotná. Jí patří dík za celou choreografii, režii i cit pro gradaci programu. Přítomní v hale sami viděli, jak si děti váží práce ředitelky studia, když jí předávaly květiny jako poděkování za péči, kterou jim věnuje. Ono to není pouze o nácviku skladeb a vystoupení, ono je to i o kolektivu, partě kamarádů, kteří dělají to, co je zajímá. V neposlední řadě je to ale i o vztazích mezi dětmi a jejich vedoucí, vždyť devět let, které paní Novotná s nejstaršími děvčaty pracuje přineslo i spoustu radostí i problémů, které všichni společně prožívali. Chtěl bych poděkovat i těm, kteří se v zákulisí podílí na činnosti tanečního studia. Poděkování patří také těm, kteří pomáhali při přípravě scény mnoho dní před akcí ale i večer před vystoupením, kdy se připravovala sportovní hala. Vystoupení skupiny Maxim Turbulenc bylo dárkem pro děti v našem tanečním studiu za jejich celoroční práci, byl to i dárek pro všechny děti, které přišly na tento večer do sportovní haly a mohly si společně s Maxíky zařádit.

Je příliš finančně náročné uspořádat takový program, při kterém se pobavili malí i velcí z Chebu i okolí? Byla poslední show za účasti populárních Maxíků prodělečná?
Jsme rádi, že jsme mohli před Mezinárodním dnem dětí uspořádat tuto show pro všechny děti, které vystupovaly nebo přišly jako diváci. My jsme neziskovou organizací, takže při přípravě celé akce bylo nutno velmi dobře vše promyslet a vyhledat sponzory, kteří byli ochotni nám vypomoci finančně či materiálně. Hlavní poděkování ale patří městu Cheb, které nás podpořilo finanční dotací na tuto akci, podpora nám byla poskytnuta i z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Naše taneční studio se svými dosaženými výsledky stává známým na mnoha místech. A to je zásluhou našich šikovných dětí. Celé je to v tom, že se musí taková akce plánovat s velkým předstihem. Musí se provázat jednotlivé kroky a když všechny, nebo jejich většina, dopadnou úspěšně, když máte děti jako jsou ty naše, pak je vyhráno. A k finančnímu dopadu akce? Jsme rádi, že akce byla úspěšná, neslibovali jsme si, že bude finančním přínosem, plánovali jsme ji tak, aby prostředky na ní určené přinesli radost a dobrou zábavu.

Prozradíte, jaké plány máte v klubu do budoucna? Uvažujete o organizování podobného zábavného podvečeru v brzké budoucnosti?
Plány našeho sportovního klubu obecně, tedy i sekce sálové kopané, jsou veliké. K sálové kopané - tam jsou dospělí, ekonomicky činní členové, klub je pouze jejich zastřešujícím orgánem. Máme tři družstva dospělých fotbalistů, každé družstvo v rámci stanov našeho klubu je jakousi samostatnou jednotkou, stejně jako je svým způsobem samostatné taneční studio. Hlavní náš úkol v nejbližší době je zajistit vhodné podmínky pro činnost dětí v tanečním studiu. Dětí je 150, mají spoustu úborů, rekvizit a podobně. Vlastně nemáme žádnou základnu, ze které bychom mohli vybudovat místo například i pro společné nácviky s dětmi z německého partnerského města Hofu, z Tanečního studia Soul Dances, kde jsme navázali první kontakty. Tréninky pořádáme díky pochopení čtvrté základní školy a Střední zdravotnické školy v Chebu v tělocvičnách těchto zařízení. Celkem vyučujeme týdně více jak 25 hodin, pochopitelně až po hodinách tělocviku v těchto školách. Pouze omezeně můžeme přijímat další zájemce a to z výše uvedených důvodů. Snad se nám podaří náš záměr, snad nás město Cheb podpoří, ale nebudeme prozrazovat to, co je ještě tajemstvím. Věříme, že dokážeme podmínky pro děti, a to nejen v našem tanečním studiu, udělat takové, aby to bylo přínosem pro ně i celou společnost.
V příštím roce bude taneční studio slavit 10. výročí od svého založení. V předvečer konání naší akce, o které právě hovoříme, jsme si zakázali hovořit o tom, jaké to bude napřesrok. Ale už máme určité vize a již nyní můžu říci, že budou opět novinky v celém programu, děti budou o rok starší, diváci budou náročnější, akci však zaručeně připravíme dobře.⋌ Vladimír Kučera