Již tradiční vánoční jarmark uspořádali žáci a učitelé 2. základní školy v chebské Májové ulici.
Tato 'předsváteční' akce ani nemohla začít jinak, než rozzářením krásného vánočního stromku, který se nachází ve vestibulu školy, a pěveckým vystoupením sboru.

Po kulturním začátku se již návštěvníci mohli přesunout do přízemí budovy školy, kde se jarmark konal. Rodiče, příbuzní dětí i ostatní si na něm mohli zakoupit výrobky dětí.

„Vyráběli jsme hlavně při hodinách výtvarné výchovy, bavilo mě to,“ vysvětlila Veronika Dudová z šesté třídy.
V roli prodejců byly samotné děti. Ty na svých třídních stáncích nabízely nerůznější přáníčka, papírové, keramické nebo skleněné andělíčky, rozmanité zápichy do květináčů, lucerničky a desítky dalších druhů dárků a dárečků. Výrobky se dětem povedly. Každý návštěvník si v rukou něco odnesl.
„Vánoční jarmark má u nás ve škole už svou tradici. Vydělané peníze použijí děti na nákup pomůcek a potřeb pro volnočasové a školní aktivity a nově také na krmení pro psí útulek,“ řekl ředitel školy Bohumil Jecha. „Zvláště mě těší, když od rodičů slyším, že je tu příjemná atmosféra a že se tu cítí prostě fajn,“ dodal ředitel.

Celé odpoledne doplnily rukodělné činnosti, které vedli samozřejmě také samotní šikovní žáci. Tady se stala nejvíce obleženými místy ta, kde rodiče i děti pletli vánočky nebo se učili nejrůznějším postupům při balení dárků.
Příjemnou novinkou bylo i opékání vuřtů na ohni a další občerstvení na školním dvoře. Z připravené stovky vuřtů nezbyl ani jediný.