Pravděpodobně chyba elektrikářů při rekonstrukci budovy základní školy v chebské Hradební ulici způsobila pád části stropu jedné z učeben.

„Zřítila se část stropu multimediální učebny. Došlo k tomu odpoledne ve 14,30 hodin,“ potvrdil ředitel 4. Základní školy v Chebu Miroslav Kříž.
Ve třídě naštěstí v té době nikdo nebyl. Padající hurdisky, které strop třídy tvoří, poničily jednu lavici.
Školní budovu přišel okamžitě zkontrolovat statik. Ředitel pak nechal okamžitě vyklidit i okolní učebny. Děti se učí v náhradních prostorách, kterých má škola naštěstí dost.

Školní budova prošla v roce 1987 generální opravou.
„Podle dosavadních zjištění odborníků pád stropu pravděpodobně způsobila drážka pro elektrické vedení, kterou stavebníci při generálce do stropu vyřezali,“ objasnil ředitel pravděpodobnou příčinu pádu stropu. Zářez v hurdisce vedl těsně podél ocelového I profilu, který hurdisky drží na svém místě.
„Kontrola nyní pro jistotu čeká celý blok budovy,“ uvedl

vedoucí odboru školství chebské radnice Zbyňěk Syrovátka. Odborníci teď budou muset prohlédnout stropy jednotlivých tříd a oklepat omítku, aby zjistili, zda jsou stopy podobným způsobem porušené i jinde. „Přestože v posledních letech došlo na několika místech Čech k hrozivým haváriím stropů z keramických dílců Hurdis, v Chebu se jejich kvalita v této chvíli nezpochybňuje,“ zdůraznila mluvčí chbské radnice Martina Kuželová.

Padající strop poškodil část zařízení třídy. „Multimediální učebna není navštěvovaná pravidelně. Máme zde umístěnou interaktivní tabuli, dataprojektor a další elektronické vybavení,“ poznamenal ředitel školy.
Informace o zříceném stropu vyděsila řadu Chebanů.

„To je hrůza. Ještě, že se nikomu nic nestalo,“ reagovala na první informace o události Hana Šlajsová z Chebu. „Doufám, že to nechá vedení školy a město pořádně zkontrolovat. Tady jde přece o děti,“ dodala znepokojeně.
Řadu lidí také děsí informace o pádů stropů, které jsou podobnou technologií vybaveny. Podle dosavadních informací ale v případě chebské školy došlo k porušení stavebního postupu.