Po vítání ptačího zpěvu přichystalo chebské muzeum a Český svaz ochránců přírody Kladská další akci. Tentokrát se uskutečnily hned dvě exkurze přírodovědného cyklu s názvem Pojďte s námi do přírody.

„Muzeum pořádá spoustu krásných zajímavých akcí, ale jen málokterý rodič má o víkendu čas, aby s dětmi vyrazil,“ vysvětlovala Radka Hurtová ze Sovy, proč se tolik institucí spojilo při pořádání exkurzí. Někdy se ale sami školáci na začátek trasy dopravit nemohou. Proto dům dětí někdy zajišťuje pedagoga, který na tyto akce bude s dětmi jezdit. „Vlastně tak přebíráme roli rodičů, kteří si zatím udělají doma či na zahrádce spoustu práce.“ A nezúčastnily se jen děti z Domu dětí a mládeže Sova Cheb, ale také žáci z turistického kroužku Andrei Juhosové při 6. základní škole v Chebu.

A co se účastníci akce dozvěděli? „Víkend byl tentokrát botanický,“ popisoval zkušený průvodce Jiří Brabec z chebského muzea. V sobotu se šlo na Železnou hůrku a Kyselecký Hamr, v neděli pak do bučin v okolí Diany ve střední části Českého lesa. Třiceti pěti účastníkům sobotní exkurze do okolí Železné hůrky přálo počasí. „Hned u bývalé roty kvetly prvosenky jarní. Po loukách a mezích nás všude doprovázel hrachor horský, na několika místech jsme nalezli zimostrázek alpinský.“

Jiří Brabec vysvětlil, že oba druhy rostou jen v západní polovině Čech. „Obhlédli jsme Železnou hůrku, pravděpodobně nejmladší stratovulkán na území České republiky,“ podotkl. „Na sopce jsme obdivovali vzácnou drobnou kapradinu vratičku měsíční.“ Ze Železné hůrky se vydali po signálce na Kyselecký Hamr. „Ochutnali jsme vydatnou místní kyselku a obdivovali nakvétající orchideje, prstnatec májový a bradáček vejčitý,“ dodal.
Ti, kteří se akce zúčastnili, neprohloupili. „Bylo to opravdu moc zajímavé,“ řekla třináctiletá Anička z Chebu. „Kdybychom šli jen s rodiči, neměli bychom k tomu tak odborný výklad.“