Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách včera zahájila činnost v Chebu. Město bylo vybráno jako jedno z dvanácti míst v republice, kde agentura zahájí svou činnost. Ministryně Džamila Stehlíková představila chebskému starostovi Janu Svobodovi ředitele agentury Marka Podlahu.

„Každá z vybraných lokalit je jiná. Řeší se v nich naprosto odlišné problémy. Cheb je zajímavý soužitím romské, vietnamské a české komunity. My se musíme naučit systematicky řešit všechny problémy,“ uvedl ředitel agentury Marek Podlaha. Podle něj má agentura zahájit svou činnost nejpozději do 1. června. Zajišťovat ji bude pracovník, který má pocházet přímo z Chebu.

Ministryně Džamila Stehlíková navštívila už podruhé oficiálně město Cheb. Zajímala se i o život obyvatel Wolkerovy ulice, kde žije několik desítek romských rodin.
„Musíme společně vymyslet strategii nejen pro Wolkerovu ulici, ale pro celý Cheb,“ poznamenala ministryně. Podle ní existuje v Chebu celá síť lokálních partnerství mezi radnicí a nestátními organizacemi. „Chybí ale nevládní organizace zaměřená přímo na Romy,“ povzdechla si ministryně. Ve Wolkerově ulici musí být podle ministryně nastolen nějaký řád. „Jednou z možností je vznik nějaké formy samosprávy. Ta by dohlížela na to, zda děti chodí do školy nebo na čistotu či pořádek,“ uvedla Stehlíková.

Chebskému starostovi Janu Svobodovi chyběla na společném jednání účast romských zástupců.
„Jejich situace asi vadí víc nám než jim. Takhle nevíme, zda o naši pomoc vůbec stojí,“ poznamenal Svoboda.
„Pro mne by byl přijatelný výsledek práce agentury, kdy by se lidé z různých komunit nebáli spolu bydlet,“ řekl starosta Svoboda.