Čtyřicáté deváté výročí založení tanečního klubu ATK Cheb, které se konalo v prostorách Produkčního centra Kamenná, dojalo tanečního mistra Hánu k slzám. Vladimír Hána už dlouhá léta chebské tanečníky vede. Razí heslo Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát.

Právě tímto heslem začala oslava 49. výročí.
„Parta našich bývalých tanečníků a tanečnic mi připravila nádherné překvapení,“ vzpomínal včera se slzami v očích taneční mistr Hána. „Dvanáct párů si tajně připravilo nádherné a vtipné předtančení. Smekám před nimi. Zvláště když vím, že někteří z nich už léta netancují, nebo mají málo volného času,“ dodal Hána s dojetím. Přestože se účastnil příprav na společné setkání, o tomto předtančení vůbec nevěděl.

Na oslavu 49. výročí založení tanečního klubu ATK Cheb se sjeli tanečníci ze všech koutů Česka i ze zahraničí.
Nechyběl mezi nimi ani zakládající vedoucí ATK Josef Zelenka, který klub vedl zhruba patnáct let, ani jeho nástupce Petr Turek.
Součástí oslav bylo také ocenění třiceti tanečníků a tanečnic, kteří už řadu let podporují klub v jeho činnosti. Všem ocenění udělalo velkou radost.

„Původně jsme oslavovali každé páté a desáté výročí. Na žádost starších členů klubu už poslední léta slavíme každý rok,“ poznamenal Hána.

ATK Cheb patří v Chebu k nejstarším zájmovým spolkům. Starší jsou jen Kučerovci, kteří v letošním roce oslavili padesát let své existence. Činnost tanečního klubu nebyla nikdy přerušená.

„A to také díky podpoře města Cheb, které nikdy nestálo stranou při jakémkoliv dění u nás v klubu,“ zdůraznil taneční mistr Vladimír Hána.