Na ostatní nic nezbylo. I tak by se daly nazvat výsledky cesty chebských tanečníků na soutěž do Stříbra.

„Přivezli jsme si čtyři první místa, jedno druhé a dvě třetí,“ informoval o úspěších svých svěřenců taneční mistr Vladimír Hána.
Ve třídě B ve standardních tancích se ve Stříbře tančily dvě soutěže. Jedna pohárová a druhá postupová. Ani v jedné z těchto soutěží nenašli Chebští přemožitele.

„Taneční pár Petr Šmíd a Jindra Steinke zvítězil v obou soutěžích,“ dodal Hána.
Soutěže se zúčastnilo celkem třicet dva tanečních párů z celé republiky. Připravilo ji MKS Stříbro ve spolupráci s městem Stříbro a Taneční školou Dance Stod. Soutěž byla dotována Plzeňským krajem. Chebská výprava jako tradičně patřila k těm nejúspěšnějším.
„Celé naší výpravě musím pogratulovat za vynikající výsledky. Jsem na ně hrdý,“ zdůraznil mistr Hána.