Ředitelem 6. Základní školy v Chebu je Pavel Tomáš, který učí již přes 30 let.

Jak se dívá na problematiku menšiny mužů ve školách?
Jaké byly vaše začátky? Poznal jste rozdíl mezi přístupem žáků k vám a ke kolegyním?

Když učitel nastoupí do zaměstnání, je k němu obvykle přidělený zkušenější pedagog, který ho uvádí do tajů řemesla. Totéž jsem měl i já, tudíž jsem byl vděčný za každou dobrou radu. Co se týče mužů ve školách, tak nás nikdy moc nebylo. Třeba já jsem nastupoval do základní školy ve Františkových Lázních, kde těch mužů bylo relativně hodně. Mám pocit, že asi sedm nebo osm. Ale nikdy jsem si nevšiml, že by byl můj příchod do třídy jinak vnímaný než u některé z mých kolegyň.

Myslíte, že tedy není rozdíl mezi tím, kdo vyučujícím je?
Podle mého názoru nezáleží na tom, zda je učitel muž či žena. Ale především na tom, co je dotyčný za osobnost. To určitě platí v základním školství, kde jsou muži v naprosté menšině, oproti ženám, které převažují. Myslím, že pohled žáka na učitelku a učitele je stejný, jako pohled společnosti na muže a ženu.

Není v tom tedy žádný rozdíl?
Podle mne platí, že rázná učitelka má stejnou autoritu jako rázný učitel a naopak.

Takže nevidíte nedostatek mužů jako problém?
Muži jsou rozhodně ve školství potřeba. Vytváří protiváhu. Stejně jako je to běžné v rodině. Muži řeší problémy jinak – tím rozhodně neříkám, že vždy správně. Ale někdy je potřeba, aby konflikt řešil muž, jindy žena. Je to individuální záležitost. Problém malého počtu mužů na základních školách se táhne odjakživa. Na středních a vysokých školách už ten poměr bývá jiný.

Myslíte, že je to tím, že jsou tam učitelé víc placení?
Jen částečně, rozdíly v platech mezi základním a středním školstvím nejsou velké. Ale technickým předmětům se víc věnují muži, kdežto ženy se věnují těm humanitním. Muž také asi raději pracuje se staršími dětmi. Ženy tíhnou k těm menším.

Proto muži nebývají v mateřských školách?
Třeba. U nás muži, na rozdíl od jiných zemí, třeba od Dánska, v mateřských školách moc nejsou. Ale myslím, že děti tím netrpí. Je to období, ve kterém mají matku – tedy ženu – jako hlavní výchovný element. Na středních školách se ta situace mění.