Lidé na Chebsku byli letos štědřejší než v loňském roce. Pětadvacet skupin koledníků vybralo v letošním ročníku Tříkrálové sbírky o 30 tisíc korun více než v roce 2007.

„Na Chebsku se vybralo téměř 130 tisíc korun. Z toho ve Františkových Lázních přes 30 tisíc, v Dolním Žandově 10 tisíc a v Lipové pět tisíc korun,“ informoval o výsledcích Tříkrálové sbírky ředitel Farní charity Cheb Petr Hruška.
A jak bude vybraná suma rozdělena? „Přes 80 tisíc korun zůstane v našem regionu a 20 tisíc korun podpoří projekty Diecézní charity Plzeň, která působí v Karlovarském a Plzeňském kraji,“ upřesnil Hruška. Menší částky pak poputují do charitního fondu zahraniční pomoci, na režii sbírky a do ústředí Charity České republiky.

V Chebu budou vybrané peníze použity na podporu projektů noclehárny Betlém, rozvoj dobrovolnictví a služeb starým a nemocným lidem, které organizuje Farní charita Cheb.

Čtěte více:

Tříkrálovou sbírku zahájí biskup

Tříkrálovou sbírku doprovodí různé benefiční akce

Koledníci vybírali na potřebné

 

Tři králové děkují a velbloudy hledají

 

My, veličenstvo Kašpar, jeho výsost Melichar a ten černý vzadu Baltazar, touto cestou ze srdce děkujeme všem, kteří jste jakýmkoli způsobem přispěli ke zdaru našeho letošního putování po Chebsku. Díky vaší štědrosti jsme letos měli pokladnice o něco těžší než vloni. A můžete se spolehnout, že jejich obsah záhy dorazí na místo určení.

Celkem jste skrze chebskou Tříkrálovou sbírku 2008 podpořili službu lidem vnouzi částkou téměř 130 tis. Kč (z toho přes 30 tis. ve Františkových Lázních, téměř 5 tis. v Lipové a téměř 10 tis. vDolním Žandově). Přes 80 tis. ztéto částky zůstane zde vregionu a budou tak podpořeny projekty noclehárny pro lidi bez přístřeší Betlém vChebu, rozvoj dobrovolnictví a služby chebského Dobrovolnického centra a služby starým a nemocným organizované Farní charitou Cheb.

Částka téměř 20 tis. Kč bude sloužit na rozvoj větších projektů Diecézní charity Plzeň působící vplzeňském i karlovarském kraji. Téměř 13 tis. pak posílí charitní fond zahraniční humanitární pomoci a po 6 tisících půjde jako příspěvek na podporu ústředí Charita Česká republika a na režii sbírky.

Těšíme se, že třeba i vy příští rok rozmnožíte naše řady, a tak třeba i rozšíříte využití vykoledovaných prostředků na podporu vašich vlastních charitativních projektů či služeb. Kromě třech králů, kterých není nikdy dost, se nám třeba letos nedostávalo čerstvých velbloudů.

Také děkujeme za podporu Města Cheb, obce Dolní Žandov, České spořitelny a samozřejmě všem 25 skupinkám koledníků včetně týmu týlového zabezpečení pod vedením vytrvalých velbloudů Petra Novotného, Brigity Loosové a Aničky Hirtové.

A naše poděkování patří i vám všem, kteří jakýmkoli způsobem i během roku souzníte stím, o co se více či méně úspěšně snažíme i v naší chebské farnosti a charitě: žít život sloužící životu.

Petr Hruška, ředitel Farní charity Cheb