Sezóna cyklovlaků je v plném proudu. České dráhy přepravují kola po celé republice a do osmi zemí Evropy. Denně lze přepravit kolo přímými vlaky do severního Německa, Bavorska, ale i třeba Chorvatska. Pokud chce mít cestující garantované místo při své plánované cestě, pak si může rezervovat i místo pro jízdní kolo. Některé vlaky jsou především z kapacitních důvodů dokonce povinně místenkové. Je to většina vlaků SuperCity, EuroCity nebo InterCity s přepravou jízdních kol. Toto opatření se týká také většiny rychlíků na trase Praha – Plzeň – Cheb.

V těchto dnech začíná sezóna „cyklovlaků“. České dráhy letos nabízejí přepravu jízdních kol buď formou spoluzavazadla, nebo úschovy během přepravy v téměř třech a půl tisících spojů po celé republice a do zahraničí, které lze označit díky větší kapacitě pro přepravu kol za „cyklovlaky“. České dráhy jsou největší dopravce v České republice s komplexní nabídkou cestování pro cyklisty a téměř jedinou společností, která nabízí přepravu jízdních kol na větší vzdálenosti. České dráhy na rozdíl od autobusů nabízejí přepravu kol nejen sezónně nebo o víkendech, ale celoročně a každý den. V loňském roce České dráhy přepravily přes 350 000 jízdních kol a také začátek letošní sezóny byl velmi úspěšný. Díky pěknému počasí přepravily v dubnu přes 113 tisíc kol.

Kolo jako spoluzavazadlo
Nejjednodušší a mezi cyklisty nejoblíbenější je přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla. Touto formou lze přepravovat kola ve vlacích, které jsou v jízdním řádu označeny symbolem jízdního kola a v omezené míře i v dalších osobních spojích a v rychlících. Cestující si sám kolo naloží a vyloží do vozu, který je označen piktogramem jízdního kola. Pokud je v jízdním řádu u vlaku uveden stejný symbol, lze v něm přepravit několik kol. V opačném případě je možná přeprava kola v označeném voze nebo u prvních a posledních dveří vlaku.

Cena za přepravu kola jako spoluzavazadla je 25 Kč za jeden vlak nebo 50 Kč na celý den. Cestujícím, kteří využijí více spojů, se vyplatí celodenní doklad. Stejně jako poplatek za přepravu v jednom vlaku ho mohou koupit v pokladně nebo bez přirážky u průvodčího ve vlaku.

Kolo v úschově během přepravy
Druhou možností přepravy jízdního kola je tzv. úschova během přepravy. V tomto případě cestující předá a následně ve své cílové stanici si vyzvedne jízdní kolo u služebního vozu u zaměstnance Českých drah. Zákazník pak sám cestuje v běžném voze pro cestující a kolo má pod dozorem vlakový doprovod. Za tuto přepravu v jednom vlaku zaplatí cestující 30 Kč a nebo si může koupit celodenní doklad za 60 Kč. Pokud zákazník kombinuje při své cestě vlaky se zjednodušenou přepravou a úschovou, pak platí tento doklad pro obě tyto služby.

Rezervace pro kolo
Pokud chce mít cestující garantované místo při své plánované cestě, pak si může rezervovat i místo pro jízdní kolo. Některé vlaky jsou především z kapacitních důvodů dokonce povinně místenkové. Je to většina vlaků SuperCity, EuroCity nebo InterCity s přepravou jízdních kol. Toto opatření se týká také všech rychlíků na trase Praha – Tábor – České Budějovice a většiny rychlíků na trase Praha – Plzeň – Cheb z důvodu pokračující modernizace tratí a omezené kapacity při náhradních dopravách během výluk. Celkem jde o necelou stovku spojů.

Cena za rezervaci místa pro jízdní kolo se odvíjí od druhu použitého vlaku a druhu jízdného, které cestující zaplatili:

Místenka SC nebo místenka SC s rezervací pro jízdní kolo 200,-
Místenka SC nebo místenka SC s rezervací pro jízdní kolo pro držitele slevy Rail plus 100,-
Místenka nebo místenka s rezervací pro jízdní kolo nebo poplatek za vyhrazení místa pro jízdní kolo (vyjma vlaků SC) 70,-
Místenka nebo místenka s rezervací pro jízdní kolo nebo poplatek za vyhrazení místa pro jízdní kolo (vyjma vlaků SC) pro držitele slevy Rail plus 35,-

Povinná rezervace chrání zákazníky před rizikem, že bude kapacita spoje vyčerpána a oni neodcestují podle svého plánu. V zahraničních „cyklistických“ zemích, například v Německu nebo v Rakousku, je rezervace místa pro kolo dokonce povinná u všech dálkových vlaků.

S kolem v příhraničí
Velmi oblíbené cyklistické regiony jsou na pomezí České republiky a Německa nebo Rakouska. Také v nich lze využít vlaky Českých drah, německých a rakouských železničních partnerů. K příhraničním zvýhodněným jízdenkám SONE+DB, REGIONet+DB, REGIONet Libnet+ nebo REGIONet Labe-Elbe do Německa lze dokoupit celodenní doklad za 90 Kč. Ten platí ve všech vlacích s přepravou jízdních kol, ve kterých platí také uvedené nabídky. Také pro vybrané tratě v oblasti jižních Čech a Horního Rakouska platí speciální jízdenka, zde s názvem Sport karta Vltava – Dunaj, v rámci které je možné přepravovat jízdní kolo zdarma.

S kolem do zahraničí
České dráhy jsou téměř jediný dopravce v Česku, který zajišťuje snadnou přepravu jízdního kola nejen na větší vzdálenosti v rámci republiky, ale dokonce v mezinárodní dopravě. Denně lze velmi snadno přepravit kolo přímými vlaky do severního Německa, Bavorska, Rakouska, Polska, na Slovensko, do Maďarska, ale také třeba do Švýcarska, Nizozemí nebo Chorvatka. Přeprava jízdního kola do zahraničí mimo Slovenska stojí 5 €, tedy dnes asi 140 Kč. Tato cena platí pro celou jízdu z nástupní až do cílové stanice bez ohledu na přestupy. Je však třeba mít zajištěno místo pro jízdní kolo a zde je nutné připomenout, že v mnoha zemích, hlavně v Německu nebo v Rakousku, je možná přeprava jízdního kola v dálkovém vlaku jen s rezervací.
Pro cesty s kolem na Slovensko však platí jiné podmínky. Cena za přepravu kola z České republiky na Slovensko je stejná jako u vnitrostátní přepravy, tedy 25 nebo 30 Kč, ale platí jen do výstupní stanice z přímého vlaku z Česka. Pro další cestu na Slovensku je nutné zakoupit příslušné přepravní doklady u Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Pro přepravu jízdních kol ze Slovenska do Česka pak platí obdobně vnitrostátní pravidla ZSSK.

Speciální cyklovlaky a půjčovny kol

České dráhy vypravují v některých oblastech se zvýšeným zájmem o cykloturistiku také speciální cyklovlaky, případně posilují vybrané spoje. Nejznámější je vlak s názvem „Cykloturistika“, který jezdí od dubna do konce října každý víkend z Prahy do Slaného po trati nedaleko známé zříceniny hradu Okoř. Podobné vlaky se speciálně upravenými vagóny pro cyklisty však jezdí ve vrcholné cyklistické sezóně i na Šumavě, na Krušnohorskou Moldavu nebo z Liberce do Tanvaldu a dále do Harrachova a na dalších místech České republiky.

České dráhy nabízejí ve vybraných „prázdninových“ regionech také půjčovny kol se zvýhodněnými podmínkami pro jejich přepravu na vybraných tratích.

10 tipů pro pohodlnou a bezstarostnou cestu s kolem
1. Včas si zjistěte, zda vámi plánované spoje přepravují jízdní kola;
2. Pokud je to možné, doporučujeme zajistit si včas rezervaci pro jízdní kolo, především ve dnech očekávané zvýšené přepravy (svátky, začátek a konec prázdnin);
3. Skupiny cyklistů by si měly vždy zajistit rezervaci míst pro kola, v případě regionální dopravy doporučujme kontaktovat Krajská centra osobní dopravy a projednat možné posílení spoje, takové jednání je ohleduplné k ostatním cykloturistům a cestujícím;
4. Při přestupech doporučujeme volit vlaky s dostatečným přestupním časem, může s vámi cestovat více cyklistů a doba výstupu a přestupu se může prodloužit a v takovém případě nelze vyloučit, že přípojný spoj nestihnete;
5. V osobních vozech s přepravou kol jako spoluzavazadlo doporučujeme využít háky, pokud jsou instalované, nebo ukládat kola na sebe střídavě řidítky a sedlem, v takovém případě je možné najednou přepravit více zájemců o cestu;
6. U přepravy formou spoluzavazadla dbejte při manipulaci s kolem zvýšené pozornosti, aby nedošlo k úrazu nebo poškození věcí spolucestujících, za případné škody jste zodpovědní vy;
7. Pro přepravu jízdních kol využívejte jen místa k tomu vyhrazená, jsou obvykle označena symbolem jízdního kola, nebo se jedná o první a poslední nástupní prostor (představek) ve vlaku;
8. Pokud při využití služby úschova během přepravy dojde k poškození jízdního kola, je třeba si tuto skutečnost nechat zaměstnancem ČD ve vlaku potvrdit. Toto potvrzení pak slouží pro případné uplatnění reklamace a náhradu vzniklé škody.
9. Řiďte se pokyny zaměstnanců ČD, vlakový doprovod může rozhodnout podle provozní situace i o jiném umístění kola v soupravě, nebo může přepravu odmítnout (např. zvýšená přeprava cestujících, vyčerpaná kapacita místa pro přepravu kol a zavazadel);
10. Buďte ohleduplní k ostatním spolucestujícím.

Tipy na cesty
Kde najít více informací
- informace o jízdních řádech vlaků včetně vlaků označených pro přepravu jízdních kol naleznete na www.cd.cz nebo www.idos.cz;
- podrobné podmínky a informace o přepravě jízdních kol naleznete na internetové adrese www.cd.cz/kolo;
- s přepravou jízdního kola Vám poradí také na kontaktním centru Českých drah na tel. čísle 840 112 113, případně můžete zaslat i e-mailový dotaz, formulář k jeho zaslání naleznete na výše uvedených stránkách ČD;
- informace o půjčovnách jízdních kol jsou umístěny na internetové adrese www.cd.cz/pujcovny
- informace o možnostech přepravy jízdních kol v zahraničí najdete na internetových stránkách příslušných zahraničních dopravců, odkazy na národní železniční dopravce jsou na adrese www.cd.cz v části ODKAZY.

Kam vlakem s kolem
České dráhy zajišťují přepravu jízdních kol do blízkosti řady národních i mezistátních cyklotras a „cyklistických rájů“. Přinášíme Vám přehled vybraných cyklotras a míst, kam lze přímo cestovat vlakem s jízdním kolem z ČR.
Dunajská cyklostezka – přímé spoje z Prahy a Plzně do Regensburgu, na trase Děčín – Praha – Pardubice – Brno – Vídeň / - Bratislava – Budapešť.
Labská cyklostezka – vnitrostátní spojení kopírující prakticky celý tok Labe od Krkonoš až k hranicím s Německem, přímé spojení je po trase Břeclav – Brno – Pardubice – Praha – Děčín – Drážďany – Berlín – Hamburk;
Rýnská cyklostezka – přeprava do její blízkosti je možná nočními spoji EuroNight z Prahy a severních Čech např. do Basileje či Kolína nad Rýnem;
Moravská cyklostezka – souběžně s touto cyklotrasou vede hlavní rychlíková trať s množstvím osobních a přímých rychlíkových spojů s přepravou jízdních kol;
Greenways Praha – Vídeň – v ČR je do řady míst na Greenways možná přeprava kola přímým vlakem z různých míst ČR, např. z Ostravy, Brna nebo Plzně, z Vídně jezdí přímé vlaky s přepravou kol po trase Vídeň – Břeclav – Brno – Pardubice – Praha – Děčín;
Cykloturistika na Slovensku – jízdní kola na Slovensko přepravují denní i noční spoje a to jak na sever Slovenska (Žilina – Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry – Košice), tak na jižní Slovensko (Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo);
Jižní Čechy – do jižních Čechy jezdí přímé spoje s přepravou jízdních kol z Prahy (v sezóně u většiny spojů povinná rezervace), Ostravy, Brna či Plzně, v létě je v provozu také přímý rychlík z Prahy do oblasti vodní nádrže Lipno a východní části Šumavy (R Šumava Praha – Č. Krumlov – Černá v Pošumaví – Nová Pec – Černý Kříž – Nové Údolí;

Šumava – na celé Šumavě jezdí řada regionálních spojů s přepravou jízdních kol, přímé vlaky do jednotlivých oblastí jezdí z Prahy, Č. Budějovic a Plzně, např.: letní sezónní rychlík Šumava Praha – Č. Budějovice – Č. Krumlov – Černá v Pošumaví – Nová Pec – Černý Kříž – Nové Údolí nebo rychlíky z Prahy přes Plzeň do Klatov, na Špičák a do Železné Rudy;

Jižní Morava – regionální i dálkové vlaky s přepravou kol křižují celý kraj, např. do oblasti Břeclavi, Lednicko-valtického areálu a Pálavy jezdí přímé vlaky s přepravou jízdních kol z Děčína, Ústí nad Labem, Prahy, Pardubic, Olomouce nebo Ostravy;

Jeseníky – do Jeseníků zajišťují přepravu jízdních kol přímé rychlíky z Brna, Olomouce a Ostravy, při cestě z Prahy postačuje jen jeden přestup v Zábřehu na Moravě nebo v Olomouci.


Petr Šťáhlavský
tiskový mluvčí – provoz osobní dopravy Českých drah, a. s.